Nedrivning af bygninger

Få hjælp til bygninger i alle størrelser

Nedrivning af bygninger

Nedrivning af bygninger er en kompleks process, som kræver indgående kendskab til både tilladelser, planlægning og udførelse. For at en nedrivning kan gennemføres på sikker vis, er det derfor væsentligt at have en plan for alle aspekter omkring nedrivningen – herunder hvad der skal ske før, under og efter selve nedrivningsarbejdet.

I dette indlæg ser vi nærmere på processen omkring nedrivning af bygninger. Du kan blive klogere på hvad, hvornår og hvorfor nedrivning er relevant.

Du kan også blive klogere på typer af nedrivning, valget af det rette nedrivningsfirma og mulighederne for indhentning af tilbud, hvilket i sidste ende kan spare dig for mange tusinde kroner.

Nedrivningsfirma

Vil du direkte til indhentningen af tilbud på nedrivning af bygninger? I så fald kan du via vores samarbejdspartner indhente 3 uforpligtende tilbud – nemt, hurtigt og gratis. Prøv det via dette link, eller læs mere om processen i bunden af dette indlæg.

FÅ 3 uforpligtende tilbud PÅ nedrivning

I samarbejde med 3byggetilbud.dk giver vi dig muligheden for, at indhente 3 uforpligtende tilbud på nedrivningsopgaver. 

De tilbud du modtager er gratis og uforpligtende. De bliver givet af profesionelle – typisk placeret tæt på dig.

100% GRATIS
HURTIGT SVAR
KLARET PÅ 5 MIN.

Hvad omfatter nedrivning af bygninger

Nedrivning af bygninger omfatter hele arbejdet omkring nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende beboelses- og bygningskonstruktioner, hvilket typisk udføres for at gøre plads til nye ejendomme. 

Det kan være nødvendigt at rive gamle bygninger ned, der er forældede eller i dårlig stand, eller hvis de i alt simpelthen skal fjernes for at skabe plads til nye projekter, som boligbyggeri eller erhvervsbyggeri. Nedrivning kan også indgå som en del af renoveringsprojekter for at forbedre eksisterende bygninger. Det er vigtigt at gennemføre nedrivningen sikkert og ansvarligt for at beskytte både arbejdere og omgivende beboere.

Hvornår bør du rive bygninger ned

Om der er behov for en komplet nedrivning kan variere, men der kan være mange årsager til komplet eller delvis nedrivning af bygninger. Et par af de klassiske årsager kan omfatte:

 • Bygningen er forældet eller i dårlig stand, og det er mere økonomisk fordelagtigt at rive den ned og bygge fra bunden, frem for en renovering.

   

 • Bygningen er i vejen for et nyt projekt, som f.eks. boligbyggeri eller erhvervsbyggeri.

   

 • Bygningen er blevet beskadiget af en naturkatastrofe eller anden form for ulykke, og det er nødvendigt at rive den ned for at beskytte omgivende bygninger og infrastruktur.

   

 • Bygningen er i dårlig stand og kan udgøre en fare for omgivelserne og folk der bor eller arbejder i nærheden.

   

 • Bygningen er bygget af materialer som indeholder skadelige stoffer.

Derfor er det vigtigt at gøre det rigtigt

Nedrivning af bygninger er en kompleks proces, der kræver en detaljeret planlægning og gennemførelse for at sikre sikkerheden for alle involverede. Derfor er det vigtigt at gøre det rigtigt for at sikre at:

 • Håndværkere og omkringboende beboere er beskyttet mod eventuelle farer.
 • Omgivende bygninger og befærdede områder beskyttes.
 • Alle relevante love og regulativer overholdes.

   

Nedrivning af bygninger

Det er vigtigt at følge alle relevante love og regulativer, når nedrivning af bygninger udføres. Dette kan omfatte at sørge for, at alle relevante tilladelser er indhentet, og at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende regler for nedrinving, og andre relevante standarder. Det kan også være vigtigt at have en professionel og erfaren nedrivningsentreprenør, der kan sikre, at arbejdet udføres korrekt og sikkert.

Endelig er det vigtigt at tage højde for miljøet og genanvende så meget af det materiale, der er i bygningen som muligt. Dette kan omfatte at genanvende træ, metal og beton, samt at fjerne affaldet på en ansvarlig måde.

I alt er nedrivning af bygninger en vigtig proces, der kan hjælpe med at skabe plads til nye projekter og forbedre eksisterende bygninger. Men det er vigtigt at gøre det rigtigt for at sikre sikkerheden for alle involverede, overholde love og regulativer, beskytte miljøet og forberede området til brug i fremtiden.

billig nedrivning - sådan fungerer det

Det har aldrig været nemmere, at finde et billigt nedrivningsfirma.
Som du kan se i den korte video, er processen bygget op omkring 3 simple proceser:

Send en kort beskrivelse – Få 3 tilbud – Vælg det bedste.

Typer af nedrivning

Nedrivning af bygninger kan ske på forskellig vis, afhængigt af bygningens størrelse, opbygning  og formål med selve nedrivningen. Nogle af de mest almindelige typer af nedrivning inkluderer nedenstående, hvilket gennemgås uddybende i de kommende afsnit:

 • Nedrivning af hele bygninger: Denne type nedrivning involverer fjernelse af hele bygningen, fra fundamentet til taget. Dette er den mest almindelige type nedrivning og kan være nødvendigt, hvis bygningen er forældet eller i dårlig stand, eller hvis den er i vejen for et nyt projekt.

 • Delvis nedrivning af bygninger: Denne type nedrivning involverer fjernelse af en del af bygningen, mens resten af bygningen bevares. Dette kan være nødvendigt, hvis bygningen skal renoveres eller tilpasses til et nyt formål.

 • Indvendig nedrivning i bygninger: Denne type nedrivning involverer nedrivning af vægge, gulve og lofter i en bygning, mens ydervægge og taget bevares. Dette kan være nødvendigt, hvis bygningen skal tilpasses til et nyt formål eller renoveres.

 • Nedrivning eller bortsprængning: Denne type nedrivning involverer fjernelse af en bygning ved hjælp af sprængstoffer. Dette er normalt kun gjort i tilfælde af store komplekse bygninger eller i tilfælde hvor andre metoder ikke er mulige. Det er vigtigt at følge alle relevante love og regulativer og at have erfaren fagfolk til at udføre arbejdet, da dette kan være farligt.

Nedrivning af hele bygninger

Nedrivning af hele bygninger er den mest almindelige type nedrivning og involverer fjernelse af hele bygningen, fra fundamentet til taget. Dette kan være nødvendigt, hvis bygningen er forældet eller i dårlig stand, eller hvis den er i vejen for et nyt projekt.

Før nedrivningen kan begynde, skal der udarbejdes en plan, der tager højde for eventuelle risici som kan opstå under nedrivningen.

Dette kan omfatte ting som at beskytte omgivende bygninger og infrastruktur, samt at sikre, at arbejdere og omgivende beboere er beskyttet mod eventuelle farer.

Når planlægningen er færdig, kan nedrivningen begynde. Denne proces kan omfatte både manuelle og maskin-baserede metoder, afhængigt af størrelsen og kompleksiteten af bygningen.

Nedrivning af bygning

Når nedrivningen er afsluttet kan arbejdet omfatte at fjerne affaldet fra stedet og forberede området til opbygning og arbjede i fremtiden. Dette kan omfatte at genanvende materialer fra den nedrevne bygning, såsom træ, metal og beton, samt at gøre området klar til nye konstruktioner.

Delvis nedrivning af bygninger

Delvis nedrivning af bygninger involverer fjernelse af en del af bygningen, mens resten af bygningen bevares. Dette kan være nødvendigt, hvis bygningen skal renoveres eller tilpasses til et nyt formål.

Før nedrivningen kan begynde, skal der udarbejdes en plan for, hvilke dele af bygningen der skal fjernes, samt hvordan dette skal gøres. Det er vigtigt at sikre, at resten af bygningen er stabil og sikker, efter at den valgte del er blevet fjernet.

Når nedrivningen er afsluttet, skal arbejdet omfatte at fjerne affaldet fra stedet og forberede området til genopbygning.

Indvendig nedrivning I bygninger

Indvendig nedrivning i bygninger involverer fjernelse af indre vægge, gulve og nedrivning af loft i en bygning, mens ydervægge og taget bevares. Dette kan være nødvendigt, hvis bygningen skal tilpasses til et nyt formål eller renoveres.

Før nedrivningen kan begynde, skal der udarbejdes en plan for, hvilke dele af bygningen der skal fjernes, samt hvordan dette skal gøres. Det er vigtigt at sikre, at resten af bygningen er stabil og sikker, efter at den valgte del er blevet fjernet.

Nedrivning via bortsprængning

Nedrivning ved hjælp af sprængstoffer er normalt kun gjort i tilfælde af store komplekse bygninger eller i tilfælde hvor andre metoder ikke er mulige. Det er vigtigt at følge alle relevante love og regulativer og at have erfaren fagfolk til at udføre arbejdet, da dette kan være farligt.

Før bortsprængningen kan begynde, skal der udarbejdes en detaljeret sikkerhedsplan, der tager højde for eventuelle risici, der kan opstå under processen. Dette kan omfatte at beskytte omgivende bygninger og infrastruktur, samt at sikre, at arbejdere og omgivende beboere er beskyttet mod eventuelle farer.

Når sikkerhedsplanen er på plads, kan bortsprængningen gennemføres af erfarne fagfolk. Det er vigtigt at følge alle relevante love og regulativer i forbindelse med bortsprængningen. Dette kan omfatte at sørge for, at alle relevante tilladelser er indhentet, og at arbejdet udføres i overensstemmelse med sikkerhedsstandarder.

Efter bortsprængningen vil arbejdet bestå i at fjerne affaldet fra stedet og forberede området til brug i fremtiden.

Det er vigtigt at vælge den rigtige metode til nedrivning af bygninger, afhængigt af bygningens størrelse, kompleksitet og formålet med nedrivningen. 

Det er også vigtigt at sikre at arbejdet udføres sikkert og ansvarligt for at beskytte både arbejdere og omgivende beboere. Genanvendelse af materialer og affaldshåndtering er også vigtigt for miljøet.

Nedbrydning af bygning

Tilladelser, varsling og miljøscreening

Du bør være opmærksom på flere ting, når du vælger at give dig i kast med nedrivning bygninger. Det gælder både for komplette nedrivninger, totalrenovering, delvise nedrivninger og andre typer af nedrivning. 

Blandt de vigtigste ting at have med i overvejelserne kan blandt andet nævnes tilladelser. Inden nedrivningen startes, er det nødvendigt at have styr på både nedrivningstilladelser og eventuelt behov for varsling til kommunen, hvor denne informeres om den planlagte start af nedrivningsarbejdet. 

Før nedrivningen kan påbegyndes, skal det undersøges, om der er eventuelle miljørisici forbundet med projektet. Dette kan omfatte undersøgelser af forskellige dele af det område som skal rives ned, hvilket i sidste ende bliver til en såkaldt miljørapport. Denne bruges for at bekræfte at nedrivningen kan foregå under sikre forhold for både arbejdere, naboer med videre.

Der kan også være gældende krav om dokumentation. Det er vigtigt at kunne dokumentere for tilladelser, varsling, miljøscreening og udarbejdelse af rapporten. Det kan blive nødvendigt at fremvise dette, hvorfor det er godt at have styr på den overordnede dokumentation for arbejdet.

Behovet for tilladelser varierer fra sag til sag, ligesom bygningstype, opførselsår og lokale regler kan gælde. Derfor er det en god idé at kontakte den lokale kommune, ligesom et professionelt nedrivningsfirma kan være behjælpelige med planlægning, rådgivning, tilladelser og naturligvis nedrivning af bygninger, samt den afsluttende oprydning.

Lader arbejdet til at være for omfattende, så anbefaler vi at du indhenter 3 uforpligtende tilbud på din nedrivningsopgave. Det kan gøres gratis via vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Valg af nedrivningsfirma

Ser vi på danske nedrivningsfirmaer, så er der mange om udbuddet. Det betyder for dig, at flere virksomheder er villige til at byde ind på din nedrivningsopgave, hvorfor der potentielt kan være mange penge at spare på nedrivning af bygninger.

Chancen for at ramme plet første gang er lille. Derfor risikerer du at gamble med dine penge, hvis du i alt enkelthed vælger det første nedrivningsfirma som byder ind på din opgave. Det kan være svært at finde det rigtige, men vi anbefaler at indhente 3 uforpligtende tilbud online, for hurtigt at kunne sammenligne priserne.

Hvilke kriterier skal du kigge efter

Selve prisen kan variere. Det er der ingen tvivl om, men det er naturligvis ikke det eneste punkt som at værd at have med i overvejelserne. Godt arbejde koster penge – men, derfor er det første tilbud dog sjældent det bedste. 

Hvis du indhenter flere tilbud, så kan nedenstående overvejelser tages i betragtning, i forlængelse af selve prisen på arbejdet.

 • Erfaring: Det er vigtigt at vælge et firma med erfaring i nedrivning af bygninger.

   

 • Certificeringer: Det er vigtigt at vælge et firma med de nødvendige certificeringer til at udføre nedrivningen.

   

 • Pris: Det er vigtigt at sammenligne priser fra flere firmaer for at sikre den bedste pris.

   

 • Referencer: Det er vigtigt at undersøge firmaets tidligere arbejde og få referencer fra tidligere kunder.
Nedrivning

Få 3 tilbud på nedrivning af bygninger

Udover ovenstående så bør du overveje tilbuddets indhold. Omfatter det tilbud du modtager de samme opgaver, eller er der forskel i den anbefalede udførsel af arbejdet og dermed prisen? Har du disse punkter med, så bør du være i stand til at træffe en beslutning omkring valget af nedrivningsfirma, til nedrivning af bygningen.

Processen for indhentning af tilbud på nedrivning af bygninger kan opdeles i tre dele, men er overordnet super simpel:

 1. En beskrivelse af opgaven indsendes via dette link. Jo mere nøjagtig du er, jo lettere er det for virksomhederne at give dig en skarp og præcis tilbudspris på din nedrivningsopgave.

 2. En medarbejder kontrollerer oplysningerne og sender informationen i udbud, hvorefter relevante nedrivningsfirmaer kan byde på opgaven.

 3. Du præsenteres for virksomhedernes tilbud, hvorefter du på egen hånd kan takke ja eller nej. Du kan ligeledes tjekke virksomhedernes tidligere anmeldelser, hvilket eksempelvis kan gøres på Trustpilot.

Det har aldrig været nemmere, hvilket også er grunden til at mange hundrede-tusinde opgaver er blevet formidlet via 3byggetilbud siden år 2000, ligesom servicen er blevet nævnt i mange af landets største medier. Vil du selv have syn for sagen, så besøg 3byggetilbud nu.

3 tilbud på nedrivning - sådan gør du

Det er simpelt at få gode tilbud på udførsel af nedrivningsarbejde. 
Gør ligesom tusindvis andre og benyt dig af 3byggetilbud.dk.
Når først du har udfyldt en formular magen til den på billedet her, er det største stykke arbejde overstået – på cirka 5 minutter!

Inden for kort tid, i nogle tilfælde få timer, vil du modtage dine 3 gratis og uforpligtende tilbud. Det er nu frit op til dig, at vurdere de nedrivningstilbud du har modtaget. 

Er du tilfreds? Så vælger du simpelt det bedste og billigste. 

MODTAG dine GRATis TILBUD:

nedbrydnings- og Nedrivningsfirmaer i Danmark

Der findes en hel række af kompetente nedrivningsfirmaer i Danmark. Du kan læse mere om nedrivningsfirmaer i en række af Danmarks største byer herunder:

Vurder indholdet

Klik på en stjerne for at vurdere

Gennemsnitlig vurdering 5 / 5. Antal stemmer 1

Bliv den første til at bedømme

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?