Renovering af kloak

Tid til en kloakrenovering? Få 3 tilbud!

Renovering af kloak

Kloakken er et ucharmerende, men yderst nødvendigt stykke af infrastruktur i vores bolig. Vi værdsætter sjældent en velfungerende kloak, men opstår der problemer, så bemærker vi det hurtigt! 

Konsekvenserne på en kloak med mangel på vedligehold kan omfatte mange ting. Måske du kender til problemer med tilstopninger, lugtgener, utæthed eller i værste tilfælde rotter? I så fald er en renovering af kloak en oplagt løsning i mange tilfælde.

I dette indlæg kan du blive klogere på netop kloakrenovering. Vi ser nærmere på forskellige typer af renovering og arbejdet med kloakering. Vi ser også nærmere på priser, overvejelser og muligheden for at modtage 3 uforpligtende tilbud på arbejdet – nemt, hurtigt og gratis.

Renovering af kloak

tilbud på kloakrenovering

I samarbejde med 3byggetilbud.dk giver vi dig muligheden for, at indhente 3 uforpligtende tilbud på kloakopgaver. 

De tilbud du modtager er gratis og uforpligtende. De bliver givet af profesionelle – typisk placeret tæt på dig.

100% GRATIS
HURTIGT SVAR
KLARET PÅ 5 MIN.

Hvad er en kloakrenovering?

En kloakrenovering er en form for vedligehold eller reparation af dit kloaksystem. Netop kloaksystemet bruges til at transportere spildevand væk fra husstande og bygninger. Kloakrenoveringen kan omfatte reparation eller erstatning af beskadigede rør, udskiftning af gamle kloaksystemer med moderne alternativer med videre.

Formålet med en kloakrenovering er at forbedre effektiviteten og sikkerheden af kloaksystemet, samt at minimere risikoen for oversvømmelse og forurening. Typisk udføres netop renovering af kloakken i forbindelse med lugtgener eller utæthed, da det først er her mange bliver opmærksomme på skaderne.

Processen for undersøgelse og renovering

Processen starter typisk med lugtgener eller utætte kloakrør, som tvinger undersøgelsen i gang. Desværre! Uanset om du bare ønsker et sundhedstjek, eller om ovenstående er sandt, så vil arbejdet i mange tilfælde starte på samme måde.

Som udgangspunkt ønsker vi at lave en kloakrenovering uden opgravning. Hvad det mere præcis betyder kan du blive klogere på senere i indlægget, men som en start er det nok hvis du ved, at vi helst vil undgå at grave rørene op – det giver nok mening!

For at undersøge skadens omfang, så benytter renoveringsvirksomheder et lille kamera. Netop kameraet benyttes til udførslen af en TV-inspektion, hvorefter det vurderes hvad næste skridt skal være. du kan læse mere om de forskellige trin og muligheder herunder.

Hvad er en TV-inspektion?

En TV-inspektion af kloakrør er en metode til at undersøge indersiden af kloakrørene. Her leder renoveringsfirmaet efter eventuelle skader, blokeringer eller andre problemområder, som kan medføre lugt, blokering, eller danne grundlaget for utætheder – altså revner eller rustskader. Processen involverer indsættelse af en kamera-enhed i røret, som sender billeder tilbage til en skærm, hvor inspektøren kan se indersiden af ​​rørene og bestemme de nødvendige reparationer eller opgraderinger.

TV-inspektionen giver en nøjagtig og omfattende vurdering af tilstanden af ​​det eksisterende kloaksystem, herunder tilstanden af ​​rørene, tilstedeværelsen af ​​blokeringer eller nedbrydning, samt muligheden for at identificere eventuelle potentielle fremtidige problemer.

Fordelene ved TV-inspektion inkluderer:

 • Effektiv identifikation af problemområder uden at skulle grave op rørene
 • Mere nøjagtig vurdering af rørenes tilstand
 • Mere effektiv planlægning af reparation eller udskiftning
 • Mulighed for at undgå unødvendige og dyre gravearbejde
 • Mulighed for at minimere skade på omgivende landskab og bygninger.

Alt i alt er TV-inspektion en vigtig del af kloakrenoveringsprocessen, da det giver et nøjagtigt billede af tilstanden af ​​det eksisterende kloaksystem og muligheden for at træffe informerede beslutninger om reparation eller opgradering. Efter TV-inspektonen kan renoveringsfirmaet afgøre næste skridt.

Kloakrenovering

billig kloakrenovering

Det har aldrig været nemmere, at finde en billig kloakmand.
Som du kan se i den korte video, er processen bygget op omkring 3 simple proceser:

Send en kort beskrivelse – Få 3 tilbud – Vælg det bedste.

Strømpeforing af kloak

Strømpeforing af kloak er den lettest udførte og billigste løsning, ved renovering af beskadigede eller ødelagte kloakrør. Det er en løsning som i visse tilfælde er tilstrækkelig, hvorfor det kan undlades at grave kloakrørene fri – og netop denne del skåner både landskab, naboer og pengepungen for potentielt store summer og besvær!

Selve strømpeforingen som et led i kloakrenoveringen kan beskrives forholdsvis simpelt. Forestil dig en mindre slange eller “strømpe”, som føres ind i dit eksisterende kloakrør. Denne strømpe er lavet af polyester eller glasfiber, som dækkes af epoxy eller lignende, når den er på plads.  

Når sokken er dækket i epoxy pustes denne op, så laget af epoxy presses mod det gamle rør. Det medfører at der “støbes” en ny skal i sektionen, hvorefter disse vil være tætte og velfungerende igen. Det er naturligvis renoveringsfirmaets vurdering, men typisk vil reparationstiden være hurtig, hvorfor kloarken kan tages i brug efter noget som minder om et døgn. 

Der er altså mange fordele ved strømpeforing af kloakken, frem for komplet opgravning, hvis der blot skal renoveres! Her er et par af dem:

Hurtigere reparationstid – ofte klar til brug allerede efter et døgn

 • Billigere end fuldstændig udskiftning af rørene
 • Mindre skade på omgivende landskab og bygninger
 • Mulighed for at bevare det eksisterende kloaksystem
 • Færre gener for naboer
 • Hurtigt overstået – typisk klar efter et døgns tørretid!

Kloakrenovering via opgravning

Vurderes det at en strømpeforing ikke er tilstrækkeligt, så kan det være nødvendigt med en opgravning af kloakrørene. Det er en mere kompliceret proces, som ofte også vil ende ud i en langt større regning. 

Det kan vise sig nødvendigt hvis kloaksystemet er af ældre dato. Måske det er ramt af større skader, eller at det simpelthen ikke kan betale sig at lappe på det længere? Der kan være mange årsager til at lave en større udskiftning frem for en renovering, men oftest forsøges det undgået så længe det er muligt.

Du kan være heldig at det kun er dele af kloaksystemet som skal graves op. Det er dog værd at overveje om det kan give mening at skifte det hele, hvis der alligevel skal graves ud og arbejdes. Her bør der konsulteres med renoveringsvirksomheden.

Brøndrenovering

Der kan være en eller flere kloakbrønde omrking din ejendom. De er vigtige i forhold til kloaksystemets funktion, da det er her vand samles og ledes videre ud i hovedkloakken. Det er også via disse brønde, at resten af ejendommens kloaksystem kan tilgåes, renses eller arbejdes med på anden vis. 

I forbindelse med en kloakrenovering kan det også være nødvendigt med en brøndrenovering. Det er en grundig rensning og eventuelt reperation af kloakbrønden, som giver den nyt liv og mulighed for at fungere optimalt. Netop brøndrenoveringen er typisk i den lavere ende af prisskalaen.

Afpropning

Skulle der under arbejdet med brønden, renovering eller TV-inspektionen blive opdaget kloakrør, som ikke længere bruges? I Så fald kan det være en god idé at få sat en prop i røret. Det sikrer egentlig bare at røret tages helt ud af funktion og lukkes af, så det ej heller i fremtiden kan bidrage til skader.

Typisk vil afpropningen være klaret, men der kan findes gamle rør eller systemer, som ikke er blevet lukket ordentligt. I disse tilfælde anbefales det at få udført korrekt afpropning af kloakken.

Kloak renovation

Konklusionen på muligheder ved renovering af kloak

Har du problemer med din kloak? I så fald har du forhåbentlig en bedre forståelse for, hvad processen er omkring arbejdet. Det kan typisk opdeles i tre punkter, som er forholdsvis simple at forklare. Med det sagt, så kan arbejdet være både forholdsvis billigt, men i de værste tilfælde også koste adskillige hundrede tusinde.

Når der konstateres en fejl eller problemer med kloakken, så vil der som en start typisk laves en TV-inspektion. Det er en undersøgelse som afklarer problemet, hvorefter der kan vurderes hvilken løsning som er den bedste – både på kort, men også på lang sigt. Typisk kan en TV-inspektion klares for under 2.000 kroner.

Efter TV-inspektionen er det afgjort hvilken løsning som kan og bør benyttes. Her kan du som udgangspunkt enten ende med en strømpeforing, som var løsningen med en slange og epoxy. Alternativt kan det være nødvendigt med opgravning af kloakken, hvilket er omkostningstungt, tager længere tid og er dyrere, men kan være nødvendigt!

I forlængelse af arbejdet kan det være en god idé og en nødvendighed at afproppe kloakrør, eller at rense og slamsuge en eller flere kloakbrønde. Det er typisk i den billigere ende, men kan være en nødvendighed for arbejdets udførsel og kloakkens virke fremadrettet. 

brøndrenovering

Pris på kloakrenovering

Prisen på kloakrenovering afhænger af renoveringsomfangen. I visse tilfælde vil det være nok med en strømpeforing, men i andre tilfælde kræves der opgravning og udskiftning af mange meters kloakrør. Sagt med andre ord kan du slippe for mindre beløb, men ved større kloak-projekter kan beløbet blive omfattende!

Der er flere faktorer som kan have indflydelse på prisen, men blandt de typiske findes blandt andet:

 • Mulighed for strømpeforing kontra behov for gravearbejdet.
 • Geografisk placering og arbejdsforhold
 • Antal meter kloakrør som skal strømpefores eller gravs op og udskiftes
 • Behovet for afpropning af kloakrør

Laver du en hurtig søgning, så vil mange sider berette om priser i omegnen af 1.000 kroner pr. meter kloakrør. Skal du have renoveret 20 meter? Så taler vi altså om cirka 20.000 kroner. 50 meter? Så er vi oppe i 50.000 kroner. Du skal dog være opmærksom på at det er et yderst groft estimat, som kan variere meget på baggrund af blandt andet ovenstående faktorer.

Uanset om du har en mindre opgave, eller om du skal have udskiftet kloakledninger i hele kvarteret, så kan der være mange penge at spare ved at indhente flere tilbud på samme opgave. Både private og erhverv kan gratis og uforpligtende indhente 3 tilbud på deres opgave. Det kan eksempelvis gøres hos vores samarbejdsparter 3byggetilbud.dk – læs mere i nedenstående afsnit!

Få tilbud på kloakrenovering

Det er simpelt at få gode tilbud på udførsel af kloak-arbejde.
Gør ligesom tusindvis andre og benyt dig af 3byggetilbud.dk.
Når først du har udfyldt en formular magen til den på billedet her, er det største stykke arbejde overstået – på cirka 5 minutter!

Inden for kort tid, i nogle tilfælde få timer, vil du modtage dine 3 gratis og uforpligtende tilbud. Det er nu frit op til dig, at vurdere  de renoveringstilbud du har modtaget. 

Er du tilfreds? Så vælger du simpelt det bedste og billigste. 

MODTAG dine GRATis TILBUD:

Vurder indholdet

Klik på en stjerne for at vurdere

Gennemsnitlig vurdering 0 / 5. Antal stemmer 0

Bliv den første til at bedømme

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?