Nedrivning af hus

Få hjælp til nedrivningsopgaver

Viden om nedrivning af hus

Står du med overvejelserne omkring nedrivning af hus? Måske det er tid til opførsel af et nyt fra bunden, med en ny grundplan? Eller måske det bare bedre kan betale sig end en renovering af det eksisterende? 

Der kan være mange grunde til at rive et hus ned, men uanset grunden så er fremgangsmåden ofte den samme. Du kan i dette indlæg blive klogere på nedrivning af hus. Herunder fremgangsmåde, pris, regler og overvejelser ved nedrivning.

Vil du have tre præcise tilbud på netop din opgave, ganske uforpligtende og gratis? Så anbefaler vi at indhente tilbud fra nedrivningsfirmaer – klik her og prøv selv. 

Regler for nedrivning hus

FÅ 3 uforpligtende tilbud PÅ nedrivning

I samarbejde med 3byggetilbud.dk giver vi dig muligheden for, at indhente 3 uforpligtende tilbud på nedrivningsopgaver. 

De tilbud du modtager er gratis og uforpligtende. De bliver givet af profesionelle – typisk placeret tæt på dig.

100% GRATIS
HURTIGT SVAR
KLARET PÅ 5 MIN.

Generelt om nedrivningsarbejde ved huse

Nedrivning af huse og andre dele af ejendomme kan være komplicerede. Det handler ikke blot om nedrivningen, men også om forudgående processer og tilladelser, samt efterfølgende oprydning, håndtering af byggematerialer og andre eventuelle hensyn. Før en nedrivning kan gå i gang, så skal der styr på nedrivningstilladelse, varsel og miljørapport.

Nedbrydning af hus

Det kan være besværligt at få et overblik over hvilke specifikke tilladelser der skal arrangeres ved større opgaver, hvorfor mange vælger at benytte et professionelt nedrivningsfirma til arbejdet – potentielt assisteret af en advokat til gennemlæsning af kontrakten.

Selve nedrivningsarbejdet kan også være omfattende. Det er særligt en faktor ved større ejendomme, hvor mindre huse i enkeltplan kan være “simple” at nedrive.

Derudover skal du være opmærksom på de tiltag der skal tages for at minimere støj, støv og andre forureningskilder. Det kræver en grundig planlægning, hvor du tager hensyn til alle potentielle risici og udfordringer.

Efter nedrivningen skal du også være opmærksom på at fjerne affald og andre rester fra ejendommen. Dette skal gøres korrekt og sikkert, og det er vigtigt at du benytter professionelle til det, da du ellers risikerer at overtræde miljøregler og andre love og regler.

Ønsker du en let og overskuelig nedrivningsproces, så anbefaler vi at du indhenter 3 uforpligtende tilbud på din nedrivningsopgave, fra nedrivningsfirmaer geografisk lokaliseret nær dig. Du kan indhente tilbud på din opgave nemt, hurtigt og gratis via vores samarbejdspartner 3byggetilbud – klik her.

Pris for nedrivning af hus

Hvad er prisen på nedrivning af et hus? Hvis nedrivningsopgaven er simpel, eksempelvis ved et 1-planshus uden kælder, så kan du typisk regne med en pris på nedrivning af hus på cirka 500-600 kr. pr. m2. Prisen kan dog variere på baggrund af husets plantegning, eventuelle forbehold som asbesttag, ekstra sortering af byggeaffald eller andet. Helt grundlæggende kan det siges at opgaven bliver dyrere og dyrere, jo højere og større ejendommen er. 

Tager vi udgangspunkt i et simpelt hus på ca. 150 kvadratmeter, så vil en pris i omegnen af 100.000 altså ikke være urealistisk.

Dette er dog med forbehold og kan variere, afhængigt af flere forskellige ting. Hvad kan så have indflydelse på prisen for nedrivning af et hus? Her er et par eksempler:

  • Byggematerialer: Eksempelvis gas, gulvvarme eller materialer som kræver særlig sortering / håndtering.

     

  • Geografi: Små byer er generelt billigst. Sjælland er overordnet dyrere end Jylland.

     

  • Tilgangs- og arbejdsforhold: Det er mere besværligt at rive ned på strøget, end ude på landet. Endvidere vil lastbiler m.v. have sværere ved at få adgang til byggepladsen.

Udover ovenstående, så vil det naturligvis spille en kæmpe rolle hvilket nedrivningsfirma som vælges til opgaven. Deres udgangspunkt for prissætningen vil sammen med opgavens samlede størrelse spille den største rolle. 

Vil du have den bedste pris på nedrivning af hus? Så indhent og sammenlign tilbud på opgaven. Klik her!

Nedrivning af hus pris

Hvad inkluderer prisen?

Det er vigtigt ikke bare at vælge den bedste og billigste. Nedrivning handler ikke kun om at ødelægge, men også at rydde op, sortere og klargøre til en ny bygning eller andet. 

Det er derfor vigtigt at sørge for, at kontrakter med videre er i orden – og ligeledes at være helt sikker på hvad og hvor meget de dækker. Ofte vil en advokat være en fornuftig investering, så der er helt styr på arbejdet før det startes. 

Blandt faldgrupper kan være bortkørsel af jord, sortering af byggeaffald eller “sygdomme” som eksempelvis asbest i bygningen. Er der styr på disse områder? Hvad hvis andre uventede udfordringer opstår? 

Aftalen skal klart og tydeligt afdække arbejdets samlede omfang. Skal der eksempelvis kun laves en nedrevning af køkken? Enkelte vægge? Eller et det hele jeres hus som skal nedrives? 

billig nedrivning - sådan fungerer det

Det har aldrig været nemmere, at finde et billigt nedrivningsfirma.
Som du kan se i den korte video, er processen bygget op omkring 3 simple proceser:

Send en kort beskrivelse – Få 3 tilbud – Vælg det bedste.

Regler for nedrivning af huse

Før et hus eller en ejendom må rives ned, så kræver det en nedrivningstilladelse. I størstedelen af alle tilfælde er denne mulig at få uden problemer, men der kan være enkelte situationer hvor dette ikke er tilfældet. 

Hus nedrivning

Hvis der i forbindelse med ansøgning og udarbejdelse af nedrivningstilladelsen opdages en eller flere af nedenstående problemer, så kan det altså give problemer med godkendelsen:

  • Bygningen er blevet fredet / k-mærket

  • Byggegrunden er forurenet / underlagt særlige bestemmelser 

  • Andre / igangværende byggesager

Der kan være mange flere bestemmelser og udfordringer, hvilket desværre kan komme i vejen for enkelte nedrivningstilladelser. Det er dog i et mindretal af byggesagerne, hvorfor du med stor sandsynlighed kan få din tilladelse. Vælger du at benytte et professionelt nedrivningsfirma til nedrivning af huset, så vil denne virksomhed typisk stå for indhentning af tilladelser før nedrivningen. 

Det er oftest også dem der indsender en orientering til kommunen, med beskrivelse af at nedrivningen efterfølgende går i gang. Denne skal indsendes forudgående – typisk to uger – fra nedrivningens start. Det kan være en god idé at spørge ind til dette, når der alligevel indhentes 3 tilbud på nedrivningsopgaven.

Miljøscreening & miljørapportering - et must ved nedrivning

Særligt ældre huse kan indeholde stoffer og byggematerialer, som kan være sundhedsskadelige for både nedrivningsfirmaernes medarbejdere, men og natur og mange andre parametre. For at sikre et overblik over eventuelle hensyn, er det derfor i mange tilfælde nødvendigt med en miljøscreening / miljørapport ved nedrivning. 

En miljøscreening er en undersøgelse af  bygningen, som har som formål at vurdere, hvilket miljømæssige pres nedrivningen vil medføre for omgivelserne. 

Dette indebærer undersøgelse af eventuelle skadelige stoffer, som kan frigives til luft og vand, og som kan have en negativ effekt på miljøet. 

Eksempelvis kan det være gamle byggematerialer som kræver særlig sortering, eller områder som er ramt af asbest, tungmetaller eller PCB, hvorfor der kræves en særlig håndtering og yderligere forbehold ved nedrivningen.

Nedrivning af hus

Miljørapporten giver altså et overblik over eventuelle hensyn ved nedrivningen. Den er vigtigt at have med, da husejer eller byggeherre kan blive retsforfulgt uden rapporteringen, eller ved forkert håndtering af farligt affald med videre. 

Netop miljørapporteringen er sammen med nedrivningstilladelsen og varslingen typisk noget som entreprenøren står for, hvilket er endnu en god grund til at benytte et nedrivningsfirma – Indhent 3 uforpligtende tilbud her!

Billig nedrivning af hus - Få 3 uforpligtende tilbud!

Står du med ønsket om at rive et hus ned, så er det vigtigt at være opmærksom på processen for indhentning af tilbud og kontraktudformning. Det er en god idé at kontakte flere forskellige entreprenører, så du kan få et godt overblik over priser og ydelser.

Det er også vigtigt at være opmærksom på at kontraktens vilkår og betingelser afstemmes korrekt, så begge parter har en klar forståelse af de aftalte ydelser. Præcis som vi har nævnt tidligere i dette indlæg. Endelig er det vigtigt at sikre, at der er et godt forhold mellem pris og kvalitet, så du er sikker på, at du får det bedst mulige resultat for pengene. 

For at sikre de bedst mulige tilbud, så anbefaler vi indhentningen af 3 uforpligtende tilbud på nedrivningsopgaver. Det kan gøres på platforme som 3byggetilbud. Processen for indhentning er ganske simpel og du kan få tilbud fra flere forskellige entreprenører på ganske kort tid. 

Indledningsvis skal der blot laves en opgavebeskrivelse, hvilket kan gøres på cirka 5 minutter. Herefter vil din opgave blive præsenteret for forskellige entreprenører, som vil sende deres tilbud afsted. Dette giver dig mulighed for at sammenligne priser og ydelser, så du kan vælge det bedste tilbud for dig.

Vælger du at benytte en sammenligningstjeneste som den vi anbefaler, så vil virksomhederne endvidere være forhåndsgodkendt – og tilbuddene er endvidere gratis og uforpligtende.

3 tilbud på nedrivning - sådan gør du

Det er simpelt at få gode tilbud på udførsel af nedrivningsarbejde. 

Gør ligesom tusindvis andre og benyt dig af 3byggetilbud.dk.
Når først du har udfyldt en formular magen til den på billedet her, er det største stykke arbejde overstået – på cirka 5 minutter!

Inden for kort tid, i nogle tilfælde få timer, vil du modtage dine 3 gratis og uforpligtende tilbud. Det er nu frit op til dig, at vurdere de nedrivningstilbud du har modtaget. 

Er du tilfreds? Så vælger du simpelt det bedste og billigste. 

MODTAG dine GRATis TILBUD:

nedbrydnings- og Nedrivningsfirmaer i Danmark

Der findes en hel række af kompetente nedrivningsfirmaer i Danmark. Du kan læse mere om nedrivningsfirmaer i en række af Danmarks største byer herunder:

Vurder indholdet

Klik på en stjerne for at vurdere

Gennemsnitlig vurdering 0 / 5. Antal stemmer 0

Bliv den første til at bedømme

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?