Nedrivning af loft

Få hjælp til nedrvinging af loftet

Alt du skal vide om nedrivning

Står du med et loft som du overvejer at rive et loft ned? Netop nedrivning af loft kan være en omfattende proces, hvorfor det giver god mening at sætte sig godt ind i processen.

Hvor omfattende arbejdet er, det afhænger af opgavens samlede omfang og størrelse. Der er forskel på en simpel nedrivning af et gipsloft, eller nedrivningen af hele rum eller bygninger.


I dette indlæg gør vi dig klogere på nedrivning af loft. Vi ser nærmere på eventuelle årsager til nedrivningen, samt på varsling tilladelser og andre overvejelser du bør gøre dig. 

Nedrivning af loft

Vi ser herefter nærmere på nedrivning af forskellige typer af loft, samt alternative løsninger og indhentningen af tilbud på nedrivning af loftet.

Vil du skippe læsningen og springe direkte til de gode tilbud på nedrivning af loft? I så fald kan du nemt og gratis indhente 3 uforpligtende tilbud – det gør du ligesom flere hundrede tusinde andre danskere hos 3byggetilbud.dk – prøv selv via dette link.

FÅ 3 uforpligtende tilbud PÅ nedrivning

I samarbejde med 3byggetilbud.dk giver vi dig muligheden for, at indhente 3 uforpligtende tilbud på nedrivningsopgaver. 

De tilbud du modtager er gratis og uforpligtende. De bliver givet af profesionelle – typisk placeret tæt på dig.

100% GRATIS
HURTIGT SVAR
KLARET PÅ 5 MIN.

Fremgangsmåde ved nedrivning af loft

Når du skal have gennemført en nedrivning af loftet, er det typisk en god idé at have en professionel til at varetage opgaven. Der kan være mange trin forbundet med nedrivningen, hvorfor det ikke bare er at svinge hammeren. Vi forsøger herunder at skitsere processen fra A-Z.

Planlægning ved nedrivning af loft

Inden nedrivningen kan påbegyndes, skal det planlægges nøje. Dette inkluderer at undersøge bygningens konstruktion, materialer og eventuelle skjulte installationer. Det er vigtigt at have denne viden for at sikre en sikker og effektiv nedrivning.

Tilladelser og varsling

Afhængig af bygningens størrelse og beliggenhed, kan det være nødvendigt at søge tilladelser og underrette relevante myndigheder inden nedrivningen kan påbegyndes. Dette er vigtigt for at sikre, at nedrivningen overholder love og regler. Der kan også være krav til miljøscreening for skadelige stoffer. Her kan et professionelt nedrivningsfirma være behjælpelige, da det kan være uoverskueligt at få styr på selv.

Udførelse

Når planlægningen er gennemført og tilladelserne er på plads, så kan selve nedrivningen af loftet påbegyndes. Det er vigtigt at have det rette udstyr og kendskab til at udføre nedrivningen professionelt og sikkert. Både i forhold til bygningens konstruktion, men vigtigst af alt for personsikkerheden. Dette gælder både ved nedrivningen, men også i særlig grad hvis der findes skadelige stoffer ved en eventuel miljøscreening.

Afsluttende rengøring og bortkørsel af affald

Når nedrivningen er færdig, skal området rengøres grundigt og eventuelt affald skal bortskaffes. Det er vigtigt at have den rette udstyr og erfaring til at udføre denne opgave professionelt og sikkert. Ligeledes kan der være krav til særlig håndtering, hvis der skadelige stoffer at finde i byggeaffaldet.

Overvej totalentreprise ved nedrivning og genopbygning

Skal du have bygget op efter din nedrivning, så kan du vælge at gøre brug af totalentreprise. Totalentreprise er en type kontrakt, hvor en entreprenør tager ansvaret for både nedrivning og genopbygning af et byggeprojekt. 

Fordelen ved at vælge en totalentreprise er, at du som bygherre slipper for at skulle styre og koordinere flere forskellige entreprenører og leverandører. Entreprenøren står for alt det praktiske arbejde, herunder planlægning, projektering, materialer, arbejdskraft og aflevering af det færdige projekt.

En anden fordel ved at vælge en totalentreprise er, at du som bygherre kan få et fast pris på hele projektet, hvilket kan give en bedre økonomisk planlægning og kontrol. Derudover kan entreprenørens erfaring og ekspertise i både nedrivning og genopbygning være med til at sikre, at projektet gennemføres så effektivt og kvalitetsbevidst som muligt.

billig nedrivning - sådan fungerer det

Det har aldrig været nemmere, at finde et billigt nedrivningsfirma.
Som du kan se i den korte video, er processen bygget op omkring 3 simple proceser:

Send en kort beskrivelse – Få 3 tilbud – Vælg det bedste.

Årsager til nedrivning af loftet

Der kan være mange årsager til at rive loftet ned. Måske det sker i forbindelse med en renovering? Måske der er et sænket loft, som skjuler synlige bjælker, eller måske er loftet bare i så dårlig stand, at en nedrivning og opbygningen af et nyt, bare giver bedst mening. 

Her er et par af de typiske årsager til valget omkring nedrivning, efterfulgt af et afsnit om de overvejelser du bør gøre dig – samt behovet for nedrivningstilladelser med videre:

 • Skader: Hvis loftet er blevet beskadiget af vand eller råd, kan det være nødvendigt at nedrive det for at undgå yderligere skader. Du kan også risikere at loftet bare er så gammelt og slidt, at en nedrivning giver bedst mening!

 • Ønsket om at ændre loftshøjden: Hvis du ønsker at ændre loftshøjden i et rum, kan det være nødvendigt at nedrive det eksisterende loft og bygge et nyt.
  Det kan også være at du ønsker at skjule faldstammer, eller vil have indbyggede spots i et sænket loft.

 • Ønsket om at ændre udseendet: Hvis du ønsker at ændre udseendet af et rum, kan det være nødvendigt at nedrive det eksisterende loft og erstatte det med et nyt.
  Er det eksisterende loft skævt eller grimt, eller ønsker du ekstra isolering? Så kan det nyt loft eventuelt bygges oven på det gamel, hvis ikke det kan rives ned.

 • Ønsket om at fjerne asbest eller andre skadelige stoffer: Hvis loftet indeholder asbest, er det nødvendigt at fjerne dette materiale i overensstemmelse med gældende regler og regler.
  Skadelige stoffer bliver typisk fundet ved udarbejdelse af en miljøscreening, før større nedrivningsarbejde kan finde sted.
Nedbrydning af bygning

Overvejelser, tilladelser og regler

Når du overvejer at nedrive et loft, er det vigtigt at tage højde for en række overvejelser, tilladelser og regler, der kan påvirke projektet. Der kan være forskel i gældende regler, afhængigt af nedrivningsprojektets samlede størrelse og omfang, men også baseret på hvilken boligtype du bor i, opførelsestidspunktet med videre.

Det er vigtigt at undersøge, om der er nogen bygningsreglementer eller lokale love, der kan påvirke nedrivningen af loftet, såsom krav om godkendelse, varsling eller nedrivningstilladelse. Her kan du kontakte din lokale kommune, hvis ikke du benytter et professionel nedrivningsfirma, som kan hjælpe dig med rådgivning hele vejen igennem.

Miljørapport

I forbindelse med ovenstående kan der ved nedrivning være krav om miljøscreening og rapportering, hvilket er en rapport omkring eventuelt skadeligestoffer med videre.

 Altså fortæller dette dokument efter udarbejdelse, om der skal tages særhensyn ved nedrivningen samt den efterfølgende bortkørsel af affald.

Er der fri bane for selve nedrivningen, så skal du naturligvis også have styr på hvad der skal ske, efter loftet er revet ned. Er der faldstammer, ledninger eller rørføring, som der skal tages højde for? 

Vil du have syn for dette før nedrivningen, så kan der typisk bores et lille hul, hvor et kamera med lys kan komme ind og se – før hele loftet rives ned.

Du bør også overveje om der er krav til bortskaffelse af affaldet eller eventuelle risici, som du skal tage med i overvejelserne, før du river dit loft ned. Har du ikke de faglige kompetencer eller uddannelse, så anbefaler vi professionel rådgivning og hjælp, før arbejdet igangsættes.

Nedrivning af forskellige typer loft

Der kan være forskel på arbejdet omkring nedrivning af forskellige typer loft, der kan findes i en ejendom. Gipslofter, trælofter og sænkede lofter er alle almindelige typer loft, der kan nedrives, men hver type har sine egne unikke udfordringer.

Vil du have en konkret pris på nedrivningen af netop din lofttype, så kan du gratis og uforpligtende indhente 3 tilbud på opgaven, via vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk. Du kan læse mere om arbejdet med nedrivning af loft herunder:

Nedrivnings af gipsloft

Gipslofter er almindelige i mange huse og lejligheder og er ofte nemme at nedrive. Processen indebærer at fjerne gipspladerne og eventuelle andre materialer, der er brugt til at holde pladerne på plads. En støvsuger er normalt brugt til at fjerne støv og skærver. Det er vigtigt at være opmærksom på, at gipslofter kan indeholde asbest, så det er vigtigt at undersøge dette før nedrivningen.

Nedrivning af træloft

Trælofter kan være mere komplekse at nedrive end gipslofter, da træ er et tungere og stærkere materiale. Nedrivningen af trælofter indebærer fjernelse af træbjælker og -plader, og kan kræve mere kraft og værktøj.Igen er det vigtigt at undersøge om træloftet ikke indeholder asbest, og om det er konstruktions- eller afslutningsloft.

Plan for vedligehold af loft

Nedrivning af sænket loft

Sænkede lofter er lofter, der er blevet bygget ned fra det originale loft, og skaber et ekstra rum i huset. Nedrivning af sænkede lofter kan være komplekst, da det ofte kræver fjernelse af flere lag af materialer, såsom gips, træ og elektriske ledninger. Det kan også kræve, at du ændrer rummets indretning og layout. Det er vigtigt at tage højde for alle disse faktorer, når du planlægger nedrivningen af et sænket loft.

Det er vigtigt at undersøge og forstå de specifikke krav og udfordringer, der er forbundet med nedrivningen af hver type loft, og at tage højde for eventuelle sikkerhedsrisici eller bygningsreglementer, der kan påvirke projektet. Det anbefales altid at søge professionel rådgivning og hjælp fra en erfaren håndværker, når du planlægger en nedrivning af loftet.

Alternativer til nedrivning af loft

Nedrivning af loft kan være en stor og kostbar opgave, og det er ikke altid nødvendigt at fjerne det eksisterende loft helt. Der er flere alternativer, som kan overvejes, før du beslutter sig for en fuldstændig nedrivning. 

Vedligeholdelsesplaner

Hvis loftet kun har mindre skader eller revner, kan det være muligt at reparere det i stedet for at nedrive det helt. Dette kan være en billigere løsning, og kan forlænge loftets levetid med mange år! Er loftet krakeleret kan malingen typisk skrabes af, eller spartles op, så loftet igen får en pæn og jævn overflade.

Ønskes det at ændre udseendet af et rum, kan det være muligt at omlægge det eksisterende loft i stedet for at rive det ned. Dette kan omfatte at male eller teksturere loftet, eller at installere dele af et nyt loft, i et andet materiale på et eksisterende skelet, såsom træ eller metaller.

Hvis du ønsker at forbedre energieffektiviteten i et rum, kan det være muligt at tilføje ekstra isolering til det eksisterende loft, i stedet for at rive det helt ned. Dette kan hjælpe med at holde rummet varmere om vinteren og køligere om sommeren, ligesom der kan spares penge på varmeregningen i længden. 

Det kan også være en mulighed at installere et sænket loft, i stedet for at nedrive det eksisterende loft. Her bygger du blot en “skal” oven på det eksisterende loft, hvori der eksempelvis kan implementeres spotbelysning.

Det er vigtigt at undersøge og overveje alle mulige alternativer til nedrivning af loftet, inden du træffer en beslutning. Der kan potentielt være mange penge og meget arbejde at spare. Vi anbefaler at søge professionel rådgivning og hjælp fra en erfaren håndværker, når du planlægger en renovering eller ændring af loftet.

Få hjælp til nedrivning af loft - uforpligtende tilbud

Er du på udkig efter hjælp til nedrivning af loftet i din bolig eller erhvervsejendom? Så har du nu mulighed for at indhente 3 uforpligtende tilbud på nedrivningen, via vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk. Det er nemt, hurtigt og helt gratis at indhente tilbuddene. 

Alt du skal gøre er at besøge 3byggetilbud.dk, udfylde en formular med oplysninger om din opgave, og vente på at modtage tilbuddene fra vores samarbejdspartnere. På denne måde kan du hurtigt og nemt sammenligne priser og kvalitet fra flere forskellige håndværkere, og vælge den bedste løsning for dig.

Glem besværet med at ringe rundt og sammenligne priser og kvalitet. Lad 3byggetilbud.dk gøre arbejdet for dig, og få den bedste løsning til den bedste pris. Indhent dine 3 uforpligtende tilbud på nedrivning af loftet i dag!

Sådan får du de bedste tilbud på nedrivning af loftet

Processen for indhentning af tilbud på nedrivning af loft kan opdeles i tre dele, men er overordnet super simpel at udføre:

 1. En beskrivelse af opgaven indsendes via dette link. Jo mere nøjagtig du er, jo lettere er det for virksomhederne at give dig en skarp og præcis tilbudspris på din opgave.

   

 2. En medarbejder kontrollerer oplysningerne og sender informationen i udbud, hvorefter relevante nedrivningsfirmaer i dit lokalområde kan byde på opgaven.

   

 3. Du præsenteres for virksomhedernes tilbud, hvorefter du på egen hånd kan takke ja eller nej. Du kan ligeledes tjekke virksomhedernes tidligere anmeldelser, hvilket eksempelvis kan gøres på Trustpilot.

Det har aldrig været nemmere, hvilket også er grunden til at mange hundrede-tusinde opgaver er blevet formidlet via 3byggetilbud siden år 2000, ligesom servicen er blevet nævnt i mange af landets største medier. Vil du selv have syn for sagen, så besøg 3byggetilbud nu.

 

Miljøtest

3 tilbud på nedrivning - sådan gør du

Det er simpelt at få gode tilbud på udførsel af nedrivningsarbejde. 
Gør ligesom tusindvis andre og benyt dig af 3byggetilbud.dk.
Når først du har udfyldt en formular magen til den på billedet her, er det største stykke arbejde overstået – på cirka 5 minutter!

Inden for kort tid, i nogle tilfælde få timer, vil du modtage dine 3 gratis og uforpligtende tilbud. Det er nu frit op til dig, at vurdere de nedrivningstilbud du har modtaget. 

Er du tilfreds? Så vælger du simpelt det bedste og billigste. 

MODTAG dine GRATis TILBUD:

nedbrydnings- og Nedrivningsfirmaer i Danmark

Der findes en hel række af kompetente nedrivningsfirmaer i Danmark. Du kan læse mere om nedrivningsfirmaer i en række af Danmarks største byer herunder:

Vurder indholdet

Klik på en stjerne for at vurdere

Gennemsnitlig vurdering 0 / 5. Antal stemmer 0

Bliv den første til at bedømme

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?