Nedrivning af skorsten

Blænding, delvis- eller komplet nedrivning?

Viden om nedrivning af skorsten

Der kan være mange gode grund til, at du ønsker at få udført en nedrivning af skorsten, eller på anden vis ønsker at gøre noget ved den. Måske den lugter? Måske der alligevel skal skiftes tag, eller måske i har gang i en indvendig renovering? Det kan også være at du simpelthen bare ikke ønsker at have den længere.

Grunden får du lov at holde for dig selv, men viden omkirng nedrivning, nedlæggelse eller blænding af skorstene, det finder du lige her på siden! 

I dette indlæg ser vi nærmere på de forskellige muligheder, priser, overvejelser og meget mere. Vil du have 3 uforpligtende tilbud på nedrivning af din skorsten med det samme? Så klik her!

Nedrivning af skorsten

FÅ 3 uforpligtende tilbud PÅ nedrivning

I samarbejde med 3byggetilbud.dk giver vi dig muligheden for, at indhente 3 uforpligtende tilbud på nedrivningsopgaver. 

De tilbud du modtager er gratis og uforpligtende. De bliver givet af profesionelle – typisk placeret tæt på dig.

100% GRATIS
HURTIGT SVAR
KLARET PÅ 5 MIN.

Når en skorsten skal nedrives, nedlægges eller fjernes

Når du ønsker at lave ændringer på din ejendom, så er det vigtigt at du sørger for at undersøge lokalplanen. I de enkelte danske kommuner kan der være bestemmelser omkring skorstene, hvorfor du ikke i alle tilfælde bare kan gå i gang med nedrivningen.

Komplet nedrivning af skorsten

Der kan rent faktisk stå i lokalplanen for dit område, at huse skal se ud på bestemte måder, eller at skorstenen og anden konstruktion er bevaringsværdigt. Udover det rent kosmetiske og symmetrien i husets udseende, så kan skorstenen også indgå som en del af de bærende konstruktioner, hvorfor den ikke bare kan rives ned – det vil simpelthen være farligt.

Ovenstående kan naturligvis være svært at vide på egen hånd. Hvis du overvejer større ændringer som nedrivning af skorstenen, så anbefaler vi at du benytter et professionelt nedrivningsfirma til opgaven. Med mange års erfaring kan der ligeledes ydes rådgivning omkring tilladelser, varsling og de konkrete muligheder i dit tilfælde.

Ønsker du konkrete tilbud på nedrivning af skorsten, så kan 3 styk modtages gratis og uforpligtende. Du får dem ved at udfylde en kort opgavebeskrivelse, hvorefter lokale virksomheder kan byde på opgaven. Prøv det selv – klik her.

Hvad skal der ske efter nedrivningen?

Når du får fjernet en skorsten, så vil du efterfølgende stå tilbage med et hul i dit tag. Det skal der naturligvis tages stilling til. Her kan et nedrivningsfirma ofte stå for hele opgavens udførsel, hvorfor de typisk vil have en samarbejdspartner som kan hjælpe med det efterfølgende arbejde. Altså kan denne del typisk indgå som en del af den samlede aftale, men det er naturligvis vigtigt at få ned på papir, når aftalen om nedrivning af skorstene indgås.

Alternativ skal du selv finde løsningen via en reparation eller udskiftning af tagområdet, hvilket kan være besværligt. Den bedste løsning afhænger af dit tag om den enkelte opgave. Et alternativ til udskiftning kan være isættelse af et nyt vindue, men det afhænger af skorstenens placering. Netop hullet gør at arbejdet med skorstene typisk falder godt i spænd med en større tagrenovering

Hvem skal nedlæggelse meldes til?

Før der på nogen måder begyndes på afblænding eller nedrivning, så er det som nævnt tidligere vigtigt, at der rent faktisk er styr på konkrete tilladelser og eventuel varsling. Dette kan du undersøge ved at henvende dig til din lokale kommune, eller ved at benytte et professionelt nedrivningsfirma til udførslen af din opgave. Ved mange nedrivningsopgaver kan der også være behov for miljøscreening.

Efter nedrivningen eller afblænding, kan du med fordel afmelde de kontinuerlige besøg fra skorstensfejeren, så du slipper for regningen og fejeren selv slipper for at gå forgæves. Netop denne del glemmer mange, i forbindelse med nedlægning af deres skorsten.

Dette gøres typisk via skriftlig henvendelse. Når afmeldelsen er modtaget, så noteres kommunen, hvorfor du ikke længere betaler for skorstensfejring via din ejendomsskat.

Skorstensfejeren har lov til at efterse skorstenen, selvom den ikke benyttes. Det kan eksempelvis ske før skorstenen blændes helt, eller for at kontrollere at din skorsten rent faktisk er fjernet. Er du i tvivl omkring arbejdet og processerne, så kan et hurtigt opkald til skorstensfejeren typisk afklare størstedelen af tvivlen.

Delvis nedrivning af skorsten

billig nedrivning - sådan fungerer det

Det har aldrig været nemmere, at finde et billigt nedrivningsfirma.
Som du kan se i den korte video, er processen bygget op omkring 3 simple proceser:

Send en kort beskrivelse – Få 3 tilbud – Vælg det bedste.

Nedrivning, delvis nedrivning eller blænding af skorstene?

Nu er vi nået til det punkt hvor vi ved, at det kræver både tilladelser og grundige overvejelser, før der igangsættes en konkret nedrivning af skorstenen. Det kan virke kompliceret, men typisk kan og bør opgaven klares af et professionelt nedrivningsfirma, hvor de udfører størstedelen af arbejdet. 

Med styr på ovenstående, så er det vigtigt at forstå, at der kan være flere måder at ændre og arbejde med skorstenen. Det kan virke oplagt at nedrive hele molevitten, men typisk er dette også den dyreste løsning – og måske er det ikke tilladt, måske ønsker du at bibeholde hyggen ved at have en “falsk” skorsten indendørs, eller måske er den en del af konstruktionen, hvorfor den ikke kan fjernes.

Nedrivning

De tre muligheder kan have vidt forskellige priser, hvilket vi ser nærmere på senere i indlægget. Alt andet lige så får du herunder en gennemgang, så du kan vælge den bedste løsning for dig og din ejendom. De tre løsninger er:

  1. Nedrivning af skorsten (Hele skorstenen fjernes)
  2. Delvis nedrivning af skorsten (“top” eller “bund” fjernes)
  3. Blændning af skorsten (Skorstenen lukkes af, men består)

For at forstå forskelligheden så er det værd at have en lille forståelse for skorstenens overordnede opbygning. En skorsten består typisk af selve ovnen og skorstensrøret som går gennem huset, samt skorstenspiben, som er den del der stikker op gennem taget på bygningen.

Nedrivning af skorsten - sådan fjernes den helt

Når vi taler om nedrivning af skorstenen i sin helhed, så gælder det skorstenen i sin fulde længde. Altså både ovnen, skorstensrør og skorstenspibe. Dette er ofte den dyreste løsning, hvorfor det er værd at overveje alternativerne. Skal skorstenen helt væk? Så er det dog en komplet nedrivning af skorsten du er ude efter. 

Skorstenen går gennem hele huset. Den kan gå gennem flere etager, ligesom den bryder med taget. Det betyder at en nedrivning af skorstenen vil ændre på det æstetiske udtryk, ligesom det kræver arbejde med både tag, men også på de områder hvor selve ovnen har stået, samt der hvor skorstensrøret bryder eventuelle etager. Typisk kan en arkitekt være nødvendig at inddrage. Uanset hvad skal der være styr på:

  • Hvad der gøres hvor skorstenspiben giver hul i taget
  • Hvad der gøres hvor skorstenen bryder etager
  • Hvad der gøres hvor ovnen har stået – altså selve gulvet.

Selve taget skal typisk have et nyt undertag, hvorefter der kan lægges tagsten, hvis du kan finde nogen som matcher de eksisterende. 

Typisk fjernes skorstene når ejendomme alligevel skal renoveres, skal have nye tagvinduer eller skal have skiftet hele eller dele af taget. Det kan også ske i forbindelse med nedrivning af loft.

Nedrivning

Ved etageadskillelser kan der være behov for forskellige typer af håndværkere, afhængigt af omfang. Dette afgøres altså af den enkelte situation, men et professionelt nedrivningsfirma har typisk partnere, som kan hjælpe med denne del efterfølgende. 

Også på ovnens gamle placering skal der ofte udbedres skader. Om du skal bruge en murer eller en gulvlægger afhænger lidt af situationen, men ofte vil det kræve at gulvet udskiftes eller tilføjes på området, hvor ovnen tidligere har stået. Skal du have nyt gulv så kan du beregne en estimeret pris via vores gulvberegner.

Opgaven ved komplet nedlæggelse af en skorsten kan være kompliceret, som du måske har regnet ud. Ønsker du arbejdet udført til en skarp pris, så bør du indhente flere tilbud på din opgave. Ved at lave en simpel opgavebeskrivelse på linket her, kan du nemt og uforpligtende modtage tilbud på din opgave fra lokale nedrivningsfirmaer – gratis.

Delvis nedlægning af skorsten

Frem for en komplet nedrivning af skorstenen, så kan du vælge at lave hvad der kaldes for en delvis nedrivning af skorsten. Navnet giver nok sig, men det dækker helt simpelt over at du kun fjerner en del af to dele:

  1. Nedrivning af skorstenspibe – altså delen over taget.

  2. Nedrivning af skorstensrør / ovn – delen inde i ejendommen.

Denne løsning er oplagt. Særligt hvis du vil gøre det billigere end en komplet nedrivning af skorsten. Ønsker du at ændre husets udvendige udseende, men en bevarelse af det indvendige? Så er nedtagning af skorstenspiben nok. Ønsker du omvendt at renovere og ændre udseende eller rumfordeling  indvendigt? Så kan det være fint at bevare skorstenspiben.

Også i dette tilfælde anbefales det at benytte et professionelt nedrivningsfirma og deres samarbejdspartnere til opgaven. Det kan være nødvendigt at forstærke skorstenspiben hvis denne bevares, men den underliggende del fjernes. 

Ligeledes kan det være nødvendigt at understøtte konstruktionen, hvis den indvendige del af skorstenen går gennem etageadskillelser eller er bærende i sig selv. På den udvendige del kan arbejdet med taget kræve hjælp fra en professionel. 

Imprægneret tag

Blænding af skorsten

Har du det fint med udseendet på dit hus – både indvendigt og udvendigt? Ønsker du egentlig blot at lukke skorstenen af, fordi denne ikke er i brug længere? I så fald kan du vælge at få udført en blænding af din skorsten.

En blænding betyder at skorstenen lukkes af for brug. Her vil den naturligvis stadig optage plads i boligen, men løsningen er langt billigere end både nedrivning og delvis nedrivning. Det er vigtigt at der blændes godt af, ligesom der skal isoleres korrekt, så der ikke opstår en såkaldt kuldebro. Ved blænding påsættes en særlig ventilhætte på skorstenspiben. Den sørger for at der fortsat vil være ventilation i skorstenen.

Her har du typisk den billigste løsning, men da der stadig er en skorsten, så medfører den også et behov for løbende vedligehold.Selve skorstenen kan slå revner i fugen, ligesom frostsprængninger kan få murstenen til at revne. Derfor er det nødvendigt at få lavet et eftersyn løbende, så de eventuelle skader kan repareres – præcis ligesom ved omfugning af murværk.

Valg af virksomhed til nedrivning af skorstenen

Som du kan læse i ovenstående afsnit, så kan der arbejdes på flere måder med nedrivning af skorsten. Hvilken løsning der passer bedst til den enkelte ejendom, det er op til dig og et nedrivningsfirma at afgøre. Fælles for alle løsningerne er dog, at de er mere komplicerede end andre typer af håndværk, som mange ofte vælger at prøve kræfter med selv.

Netop på grund af eventuelt tagarbejde, potentiel indflydelse på konstruktionen og større krav til det håndværksmæssige samt eventuelle tilladelser, så vil det ofte være en god idé at benytte et professionelt nedrivningsfirma. 

Ved denne type af opgave kan der oven i endda være behov for andre typer af håndværkere, som eksempelvis murere eller gulvlæggere.

Prisen på en komplet nedrivning af skorsten kan hurtigt ramme 50.000 kroner. Ved større opgaver er det ej heller urealistisk, at den er nærmere 100.000 eller mere. 

Det kan dog anbefales at indhente flere tilbud via sammenligningstjenester som 3byggetilbud, da der kan være mange penge at spare ved at få flere tilbud på samme opgave.

Nedrivning

Ønsker du en konkret pris på nedrivning af skorsten, så kan det altså gøres via en hurtigt udfyldt opgavebeskrivelse, hvorefter lokale nedrivningsfirmaer kan byde på din opgave. Når dette er gjort så præsenteres du for tilbuddene, så du kan sammenligne priser, tjekke anmeldelser og vælge den bedste løsning i din sag. Det er gratis og uforpligtende at indhente tilbud.

Kan arbejdet udføres på egen hånd?

Arbejdet med at fjerne skorstene kan udføres på egen hånd, hvis der er styr på forudgående tilladelser og sikkerhed. Det er dog ofte et kompliceret arbejde, hvorfor det er brøkdele, der rent faktisk bør udføre arbejdet på egen hånd – og som kan udføre det korrekt. Et er evnen til at klare arbejdet, men et andet perspektiv er  viden omkring konstruktioner og sikkerhed. Derfor anbefales professionel vejledning og udførsel af arbejdet.

Få 3 tilbud fra et erfarent nedrivningsfirma

Vi er nu nået til vejs ende. Du er forhåbentlig blevet klogere på både nedrivning af skorsten, delvis nedrivning af skorsten, samt den billigeste løsning: blænding af skorsten. Det kan være et omfattende og dyrt stykke arbejde, men også et arbejde som kræver både tilladelser og korrekt udførsel.

Skal du have udført en af ovenstående opgaveløsninger, så anbefaler vi indhentningen af 3 uforpligtende tilbud på opgaven. Det kan gøres via vores samarbejdspartner, nemt, uforpligtende og 100% gratis. Ønsker du konkrete tilbud og priser på din nedrivningsopgave? I så fald bør du indhente dine tilbud nu – prøv selv, klik her!

Held og lykke med nedrivning af skorstenen.

3 tilbud på nedrivning - sådan gør du

Det er simpelt at få gode tilbud på udførsel af nedrivningsarbejde. 
Gør ligesom tusindvis andre og benyt dig af 3byggetilbud.dk.
Når først du har udfyldt en formular magen til den på billedet her, er det største stykke arbejde overstået – på cirka 5 minutter!

Inden for kort tid, i nogle tilfælde få timer, vil du modtage dine 3 gratis og uforpligtende tilbud. Det er nu frit op til dig, at vurdere de nedrivningstilbud du har modtaget. 

Er du tilfreds? Så vælger du simpelt det bedste og billigste. 

MODTAG dine GRATis TILBUD:

Vurder indholdet

Klik på en stjerne for at vurdere

Gennemsnitlig vurdering 5 / 5. Antal stemmer 1

Bliv den første til at bedømme

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?