Tilstandsrapport

Undgå at betale for meget!

Det skal du vide om en tilstandsrapport

Det er ikke lovpligtigt at få udarbejdet en tilstandsrapport, når en bolighandel skal gennemføres. Det kan dog være en god idé, særligt som køber, da netop tilstandsrapporter giver et værdifuldt overblik over eventuelle fejl og mangler.

Du får altså en konstatering på boligens aktuelle stand ved overtagelsen. Det skal dog bemærkes at tilstandsrapporter kun dækker de synlige dele af boligen.

I dette indlæg ser vi nærmere på hvad en tilstandsrapport er, hvordan den laves, hvad den koster samt hvem der skal betale. Vi ser yderligere nærmere på indholdet og den karakterskala som benyttes, samt på hvad du gør hvis der er fejl og mangler anført i din tilstandsrapport. Afslutningsvis får du svaret på hvor længe en tilstandsrapport gælder, hvad den koster og vigtigst af alt svaret på, hvordan du får den bedste pris på udarbejdelsen.

Tilstandsrapport udføres af en sagkyndig


Har du ingen interesse i ovenstående, men vil du bare have den bedste pris på udarbejdelsen af en tilstandsrapport? Prisen afhænger af en række faktorer, inklusiv størrelsen og kompleksiteten af bygningen. For at få et overblik over, hvad en tilstandsrapport koster, kan du kontakte et professionelt byggeselskab eller bygningskontrolsvirksomhed, der kan give dig et tilbud på baggrund af dine specifikke behov. Alternativt kan du via vores samarbejdspartner indhente 3 uforpligtende tilbud – nemt, hurtigt og gratis.

Få 3 tilbud på din tilstandsrapport

I samarbejde med 3byggetilbud.dk giver vi dig muligheden for, at indhente 3 uforpligtende tilbud på rapportopgaver. 

De tilbud du modtager er gratis og uforpligtende. De bliver givet af profesionelle – typisk placeret tæt på dig.

100% GRATIS
HURTIGT SVAR
KLARET PÅ 5 MIN.

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en præsentation af bygningens eller bygningsdelens tilstand. Det til at vurdere, om der er behov for renovering eller akutte tilstandsforbedringer. I tilstandsrapporten beskrives altså bygningens eller dele af huse, sommerhuse og lejligheders generelle tilstandsgrad, tekniske forhold, renoveringsbehov og vedligeholdelsesbehov. 

Rapporten kan også give en idé om hvordan disse arbejder kan udføres, og hvilke omkostninger der er forbundet hermed. Tilstandsrapporten bruges oftest i forbindelse med køb af bolig, hvor den fungerer som en slags bilag til købsaftalen, der beskriver boligens tekniske tilstand. I samme omfang udarbejdes oftest energimærkning samt el tjek og vvs tjek.

Bygningens tekniske tilstand kan variere meget, og det er derfor vigtigt, at der foretages en grundig undersøgelse, inden man beslutter sig for at købe. Der kan potentielt skulle udføres renoverings- eller vedligeholdelsesarbejde, hvilken kan være omkostningsfuldt. En tilstandsrapport kan altså være med til at øge oplevelse og troværdighed når det kommer til bolighandler, hvorfor vi altid anbefaler at få udarbejdet netop tilstandsrapporter ved køb af ejendom, uanset om dette er huse eller sommerhuse.

Hvordan laves rapporten?

Når en tilstandsrapport udarbejdes foregår det ved at en sagkyndig kommer ud til et kontrolbesøg hos sælger af boligen. Byggesagkyndige kommer altså forbi fysisk og gennemgår en række kontrolpunkter, baseret på en karakterskala.

Det er en fordel for både køber og sælger, at have nogen der kender boligbyggeri godt nok til at kunne finde og kunne se eventuelle skader og fejl, både for at sikre en fair bolighandel, men også for at sikre både køber og sælger, så de hver især kan komme videre med vished om, at det indgås en retfærdig handel.

I tilstandsrapporten vil der være beskrivelser af de fejl og skader som sagkyndige har fundet på boligen. Der er en række standardsætninger, som bruges fælles i rapporterne, for at disse kan bruges til sammenligning af bygninger. Herudover er det dog muligt at tilføje yderligere beskrivelser af skader og fejl.

Det er lidt forskel hvor detaljeret denne udvidede beskrivelse er. nogle steder kan man finde en beskrivelse af hvilket materiale der er brugt til udbedring af fejl, hvor mange der er af hvert, og hvor store skader der er. Der vil oftest fremgå billeder som dokumentation for de forskellige fejl, hvilket efterfølgende kan bruges til indhentning af håndværkertilbud, hvis boligens tilstands skal forbedres før denne sælges.

Netop udbedring af skader på ejendommen kan øge boligens værdi, da disse ellers kan bruges til at reducere prisen ved indgåelse af en handel

Udarbejdelse og holdbarhed af tilstandsrapport

Det kan derfor være en fordel at have styr på hvilke skader der er på ejendommen, inden man skal sætte den til salg. Som sælger har du endvidere mulighed for at indhente 3 uforpligtende tilbud på udbedring af skader, før du sætter boligen til salg, så denne opnår sin maksimale værdi.

Hvis køber vælger at gå videre med bolighandlen kan man anvende tilstandsrapporten som beslutningsgrundlag. Det vil sige at man som køber kan anvende tilstandsrapporten til at få sælger til at udbedre skader, som denne ellers ikke er bekendt med, eller til at reducere boligens pris. Tilstandsrapporten kan også bruges af sælger for at garantere en god handel af en sund bolig, hvis der er blevet stillet krav om dens udarbejdelse. Hvis man som køber kan få sælger til at udbedre skader, kan man dermed sikre sig at boligen får den værdi som den skal have.

billig tilstandsrapport - SE videoen!

Det har aldrig været nemmere at få en tilstandsrapport.
Som du kan se i den korte video, er processen bygget op omkring 3 simple trin:

Send en kort beskrivelse – Få 3 tilbud – Vælg det bedste.

Hvad koster en tilstandsrapport?

Ved § 2 i lov nr. 740 af 1. juni 2015 blev maksimalprisreguleringen i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter ophævet. Ændringen medfører, at der fra og med den 1. januar 2016 ikke længere vil være fastsat en øvre grænse for det vederlag, som en bygningssagkyndig vil kunne forlange for udarbejdelse m.v. af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen. 

Det er som altid muligt for de beskikkede bygningssagkyndige at  kunne tillægge deres vederlag det administrationstillæg, som Erhvervsstyrelsen opkræver hos de pågældende for hver udarbejdet tilstandsrapport.

En tilstandsrapport kan være en god ide, hvis man er klar til at sælge sin bolig. Det kan være med til at sikre en hurtigere og dermed også mere effektiv salgsproces. Derudover kan det være en god ide, hvis man er på boligkøb, da man så har mulighed for at være bedre forberedt på hvilke reparationer, der kan være behov for på boligen. 

Der findes mange forskellige faktorer, der kan påvirke prisen på en tilstandsrapport. Her kan nævnes boligens størrelse, boligens alder, hvor mange rum der er i boligen, hvor store boligens arealer er og meget andet. Dette er også med til at gøre det svært at finde en standardiseret pris på en tilstandsrapport. Hvis du skal have udarbejdet en tilstandsrapport anbefaler vi at indhente 3 uforpligtende tilbud, hvilket kan gøres nemt, hurtigt og gratis.

Hvem skal betale for tilstandsrapporten?

Det er sælgeren som bestiller og betaler tilstandsrapporten. Her gennemgås ejendommen grundigt med en beskrivelse af dens tilstand. En tilstandsrapport er ikke påkrævet ved et bolighandel, men dukker som regel altid op – særligt ved køb af ældre boliger. Det er altså som udgangspunkt sælger, som står for udarbejdelse af denne rapport.

Netop rapporten er et must, hvis der i forbindelse med handlen skal tegnes en ejerskifteforsikring, hvilket i mange tilfælde vil være en god idé. Det samme gælder desuden for en kontrol af elinstallationerne. Netop ejerskifteforsikringen er en forsikring som dækker skjulte fejl og mangler på boligen, som har været til stede på overtagelsesdagen.

Ved at få udarbejdet en tilstandsrapport får du altså kontrolleret for eventuelle synlige fejl, hvilket giver dig muligheden for at tegne en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen dækker så for alle de skader i boligen, som er skjulte og har været der ved overtagelse, men ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, og som køber naturligvis ikke på anden vis har haft kendskab til på forhånd.

Hjælp til tilstandsrapport

Dækning af fejl og mangler

Hvad sker der hvis skader eller fejl og mangler er anført i en tilstandsrapport? Hvis der er registreret fejl i forbindelse med den sagkyndiges besøg, kan dette medføre en forringelse af din boligs værdi. Hvis der ikke fremgår fejl i tilstandsrapporten, vil det normalt ikke have indflydelse på boligens værdi. De fleste af de anførte fejl i tilstandsrapporten kræver ikke straks opmærksomhed og kan vente til en fremtidig renovering. Hvis fejlen vurderes til at være farlig, bør den rettes med det samme. Kontakt den sagkyndige, der har udfærdiget tilstandsrapporten, hvis du ønsker at få uddybet vurderingen af fejlen.

Hvis boligen ikke er til salg med tilstandsrapport, kan køber anmode sælger om at få tilstandsrapporten udfærdiget. Køber kan også vælge at udfærdige en tilstandsrapport selv for egen regning. Hvis boligen købes uden tilstandsrapport betyder det ikke, at der ikke kan være fejl eller mangler ved boligen. Køber kan derfor ikke gøre sig berettiget til at rejse krav mod sælger ud fra tilstandsrapporten, hvis denne ikke har været udfærdiget. 

Som i mange andre tilfælde, kan der dog være undtagelser. Hvis der er fejl, som sælger har skjult for køber, kan køber have mulighed for at rejse krav. Køber skal rejse krav indenfor 2 år, fra boligen er overtaget som udgangspunkt.

En tilstandsrapport er kun gyldig i en begrænset periode, hvilket anføres på selve rapporten. Efter denne periode vil der ikke være garanti for, at de oplysninger, der står i rapporten, stadig er korrekte og rapporten er ligeledes ugyldig. Grunden til en forholdsvis kort levetid, ligesom ved el-eftersyn og VVS eftersyn er at bygninger ældes, og nye fejl kan opstå. 

Tilstandsrapport karakterskala

Det er ikke tilstandsrapportens opgave at finde skjulte fejl, men blot at beskrive boligens konstruktioner og overflader, samt påvise synlige skader og fejl. Det er derfor ikke tilstandsrapportens opgave at beskrive skjulte fejl, f.eks. fejl i vandrør, fejl i tagkonstruktioner eller fejl i kabelinstallationer. Dette kan i stedet undersøges undersøges ved udarbejdelse af el- og vvs tjek. Herefter kan der ligeledes tegnes en ejerskifteforsikring som tidligere nævnt, hvilket sikrer køber mod eventuelle skjulte problematikker.

Hvad skal en tilstandsrapport indeholde?

En tilstandsrapport består af tre dele og kan bestilles til huse, sommerhuse og ejerlejligheder. Det er dog sjældent at tilstandsrapporter laves på ejerlejligheder, da fælleseje ligeledes skal gennemgås, da rapporterne ellers ikke er gyldige. Indholdet i en tilstandsrapport er som følger:

  1. Bygningssagkyndiges resultater af selve inspektionen og karakterer til enkelte kontrolfelter (karakterer til de enkelte bygningsdele). Ved gennemgang af huset bliver bygningssagkyndige opmærksom på reparationsbehov, vedligeholdelsesbehov og risikofaktorer.

  2. Sælgers egne bemærkninger og oplysninger om eventuelle skader, fejl og mangler på boligen.

  3. Bygningskonstruktioner og oplysninger til en eventuel ejerskifteforsikring.

For at kunne få en ejerskifteforsikring er netop tilstandsrapporten en afgørende faktor. Derfor er det vigtigt at få en tilstandsrapport, hvis man gerne vil have en ejerskifteforsikring, da man ellers ikke vil kunne få den. 

Udarbejdelse af tilstandsrapport

Tilstandsrapporten kan bestilles hos en bygningssagkyndig, som efterfølgende skal have fuld adgang til huset og for at kunne foretage inspektionen. De fleste tilstandsrapporter udarbejdes af bygningssagkyndige, der er medlemmer af en brancheforening, hvilket kan være en god overvejelse at gøre sig.

Der er en række fordele ved at vælge en bygningssagkyndig, der er medlem af en af brancheforeningerne. Det giver en vis sikkerhed for, at den pågældende bygningssagkyndige overholder de retningslinjer, der er sat af selve foreningen. Overordnede retningslinjer er med til at sikre, at der bliver lavet en korrekt og veldokumenteret tilstandsrapport, og altså også at man som køber vil få de informationer, der er relevante, når man skal købe et hus, et sommerhus eller en ejerlejlighed.

Der er en række forskellige brancheforeninger, der arbejder med tilstandsrapporter, og derfor kan det være svært at vælge netop en af brancheforeningerne. Derudover er det heller ikke sikkert, at der er en af brancheforeningerne der har bygningssagkyndige i hele landet. Derfor kan det være en god idé at vælge en bygningssagkyndig, der arbejder for et af de store forvaltningsselskaber, der findes på markedet. De store forvaltningsselskaber har ofte bygningssagkyndige i hele landet, og derfor kan man altid finde en bygningssagkyndig i nærheden af den bolig, som skal købes eller sælges.

For at opsummeren indeholder en tilstandsrapport tre dele, som i fællesskab giver information og husets bygningskontruktioner, ligesom den indeholder informationer og karakterer fra selve gennemgangen og kommentarer fra nuværende ejer. Tilstandsrapporten giver informationer om, hvilke skader der findes i huset, og hvilke skader der kan foreventes at udvikle sig, hvis ikke de udbedres. 

Udover ovenstående så består en tilstandsrapport også af en hustypebeskrivelse, som har yderligere information om selve hustypen. Herunder særlige bemærkninger vedrørende den enkelte type af hus. Her er der i alt 16 forskellige typer. Tilstandsrapporten består også af et estimat på tagets restlevetid, så køber kan få en idé om, hvornår dette eventuelt skal udskiftes eller repareres.

Tilstandsrapportens karakterskala

Tilbage i år 2020 fik tilstandsrapporternes karakterskale ny opbygning. Det er fortsat samme gennemgang som udføres og registreres, men selve karakterskalaen er blevet udskiftet. Hvor den gamle skala byggede på karaktererne K0, K1, K2 og K3, bygger den nye på farveskala der indikerer hvor kritisk skaden er. I samme omfang er K0 som tidligere stod for kosmetiske skader blevetudfaset. Overført består den nye skala altså af K3 (Rød), K2 (Gul) samt K1 (Grå).

Kritiske skader (Rød – Tidligere K3)

Kritiske skader markeres med farven rød, tidligere kendt som K3. Det er de værste skader, som allerede har, eller som snarligt vil medføre at bygningsdelen vil svigte eller kan medføre yderligere skade. Den røde farve betyder altså at der kræves snarlig handling og særlig opmærksomhed.

Alvorlige skader (Gul – Tidligere K2) 

Den gule farve, tidligere kendt som K2,  minder meget om den røde. Denne farve indikerer ligeledes, at bygningsdelen har alvorlige skader, som vil medføre at funktionen svigter. Forskellen er dog, at dette ved farven gul vil ske på lidt længere sigt. Forskellen på gul og rød farve vurderes altså på baggrund af nødvendigheden for udbedring, hvor tidshorisonten har medbestemmelse.

Mindre alvorlige skader (Grå – Tidligere K1)

Småskader der ikke har indflydelse på bygningens funktion, markeres med farven grå, tidligere kendt som k1. Dette er altså skader, men ikke skader der er så alvorlige, at de har indvirkning på bygningsdelens funktion. 

I forlængelse af ovenstående kan der benyttes et spørgsmålstegn. Denne del dækker over forhold ved bygningen, som det vurderes skal undersøges nærmere, da det kan være en kritisk eller alvorlig skade. Dette bør undersøges yderligere, før boligen købes, da du ellers selv bærer risikoen som udgangspunkt.

Hvor længe gælder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er gyldig i en periode på seks måneder. Hvis ikke du får solgt din bolig inden for denne periode, kan du ved udgangen af perioden få lavet en ny rapport, til mindsket pris. Rapporten er gyldig fra den dag, den beskikkede sagkyndige indberetter rapporten. Den beskikkede sagkyndige skal indberette en tilstandsrapport senest 14 dage efter gennemgangen af boligen.

Skal du have udarbejdet en tilstandsrapport så anbefaler vi, at der indhentes 3 uforpligtende tilbud på denne. Det gør vi, da der kan være store udsving i priserne afhængigt af hvor du bor. Ved at indhente tilbud på tilstandsrapport sikrer du dig, at du ikke betaler for meget for at få udført arbejdet.

Skal jeg bruge andet end tilstandsrapporten?

En tilstandsrapport er en god idé at få udarbejdet, når der skal købes eller sælges bolig. Som nævnt dækker rapporten boligens tilstand, hvilket er ensbetydende med synlige skader, fejl og mangler. 

Udover rapporten over boligens tilstand, kan der udarbejdes rapporter over el-installationer, hvilket ligeledes kaldes en elinstallationsrapport eller et el tjek. Der kan være krav om disse i eksempelvis andelsboligforeninger, ved overdragelse af andelene til den nye andelshaver.

Ligesom med elinstallationsrapporten kan der også udføres et VVS-tjek, hvilket er en kontrol af boligens VVS-installationer som eksempelvis toilet, afløb, vandhaner og diverse rørføring.
Som en del af ovenstående rapporter gives der ligeledes et energimærke til din bolig, ved salg af denne.  

Eftersyn af boligtilstand

Er du i tvivl om hvad du bør og skal have kontrolleret, så kontakt den ansvarlige for bolighandlen. Handler du i en andelsboligforening, så tag kontakt til administratoren. Alternativt kan en erfaren ejendomsmægler, en konsulent eller erhvervsstyrelsen ultimativt guide dig. Erhvervsstyrelsen har en side kaldet boligejer, som kan svare på en række spørgsmål om køb og salg.

Sådan får du de bedste priser

Det er simpelt at få gode tilbud på tilbudsrapport.
Gør ligesom tusindvis andre og benyt dig af 3byggetilbud.dk.
Når først du har udfyldt en formular magen til den på billedet her, er det største stykke arbejde overstået – på cirka 5 minutter!

Inden for kort tid, i nogle tilfælde få timer, vil du modtage dine 3 gratis og uforpligtende tilbud. Det er nu frit op til dig, at vurdere  de tilstandsrapport tilbud du har modtaget. 

Er du tilfreds? Så vælger du simpelt det bedste og billigste. 

MODTAG dine GRATis TILBUD:

Vurder indholdet

Klik på en stjerne for at vurdere

Gennemsnitlig vurdering 5 / 5. Antal stemmer 1

Bliv den første til at bedømme

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?