Vedligeholdelsesplan

Udarbejdelse af 10-års vedligeholdelsesplan?

Få styr på ejendommens vedligehold

En vedligeholdelsesplan vil typisk være gældende for de kommende 10 år, men bør fornyes cirka hvert 5 år. På den måde sikres det løbende, at der kan budgetteres for fremtidige vedligeholdelses og renoveringsposter, uanset om du får udarbejdet en plan for vedligeholdelse i den private ejendom, andelsbolig- eller ejerforeningen.

Vi ser i dette indlæg nærmere på vedligeholdelsesplaner. Du får en forklaring på hvad en vedligeholdelsesplan er, hvad den koster, hvad den indeholder, hvem og hvordan den laves, hvad du bør være opmærksom på og meget mere. Sådan kommer du bedst muligt i stand til at få udarbejdet den bedst mulige plan for vedligeholdelse af ejendom.

Vedligeholdelsesplan

FÅ 3 uforpligtende tilbud på vedligehold

I samarbejde med 3byggetilbud.dk giver vi dig muligheden for, at indhente 3 uforpligtende tilbud på planer. 

De tilbud du modtager er gratis og uforpligtende. De bliver givet af profesionelle – typisk placeret tæt på dig.

100% GRATIS
HURTIGT SVAR
KLARET PÅ 5 MIN.

Hvad er en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan er en plan for, hvornår forskellige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver skal udføres på en given ejendom. Vedligeholdelsesplaner kan laves til flere typer af bolig, som eksempelvis andelsboligforeninger og ejerforeninger. 

I en vedligeholdelsesplan bliver alle planlagte opgaver prioriteret, så de mest vigtige og presserende opgaver oftest vil blive udført først. Det gør det muligt for beboere i en boligforening at budgettere med de kommende vedligeholdelsesudgifter over en længere periode, så udgifterne ikke kommer bag på dem. På den måde kan man altså undgå overraskende og store udgiftsposter et enkelt år, hvis der eksempelvis skal laves et nyt tag.

I de forskellige foreninger giver vedligeholdelsesplanen muligheden for, løbende at spare op og sikre financiering af de enkelte opgaver, da der kan budgetteres længere frem. Ofte vil dette være en mulighed via en 10-års vedligeholdelsesplan. Planen kan udover at sikre standarden for ejendommen, også være med til at sikre at vedligeholdelsesudgifter forbliver på et stabilt niveau, til gavn for både foreningens økonomi, samt foreningens beboere.

Sagt helt simpelt er en vedligeholdelsesplan altså en prioritering af vedligeholdelses og vedligeholdelse af ejendomme, lavet på baggrund af en teknisk gennemgang, hvilket kan hjælpe andelsboligforeninger og ejerforeninger med at planlægge og budgettere for fremtidig vedligeholdelse. 

Plan for vedligehold af loft

En vedligeholdelsesplan vil typisk omhandle renoveringsopgaver i de kommende 10 år. Vedligeholdelsesplanen skal dog ikke kun være en strategi for vedligeholdelse, men også være i overensstemmelse med det gældende vedtægter for din andelsboligforening eller ejerforening.

En vedligeholdelsesplan for ejerforeningen kan altså indeholde en lang række forskellige forslag til opgaver på ejendommen, der kan omfatte alt fra større renoveringer af taget, til at fjerne gamle kloakker og kabelinstallationer. Vedligeholdelsesplanen kan også indeholde forslag til opgaver, der kan være med til at gøre din ejerforening mere miljøvenlig.

Eksempelvis kan det være forslag til at opsætte solcelleanlæg, eller at skifte gamle vinduer i ejendommen ud med vinduer med bedre isolering. Derudover kan vedligeholdelsesplanen for ejerforeningen også indeholde forslag til opgaver, der kan gøre ejendommen mere sikker for beboerne. Eksempelvis kan det være forslag til at opsætte brandsikre døre, eller at opsætte brandværn i hele ejendommen. Det kan være svært at finde frem til de korrekte opgaver, der skal prioriteres på din ejendom. Det er grunden til, at professionelle skal være en del af udarbejdelsen.

Hvordan laves planer for vedligeholdelse

For at kunne udarbejde en 10-års vedligeholdelsesplan, kræver det en gennemgang af ejedommen. Hvor mange timer dette tager afhænger af ejendommens størrelse, men vil typisk tage 3-5 timer. Dette kan dog variere. 

På selve dagen for gennemgangen vil det normalt være en formand eller repræsentant for andelsboligforeningen, ejerforeningen eller ejeren af selve ejendommen, som er til stede sammen med kontrollanten. Til mødet gennemgås ofte flere flere boliger efter aftale, hvor der blandt andet tages et nærmere kig på el og VVS, ligesom en hel række af andre kontrolpunkter kan være en del af gennemgangen. Se flere eksempler i næste afsnit!

Afhængigt af boligtypen kan der også være unikke adgangskrav, som eksempelvis fællesarealer, kælderområder, skure eller lignende. Når der er gennemført en grundig gennemgang af ejendommen, vil der typisk være en række punkter, som skal have særlig opmærksomhed i de kommende år. 

Ud fra disse punkter kan der udarbejdes en detaljeret vedligeholdelsesplan, som viser, hvilke opgaver der skal udføres, og hvornår de skal udføres. Vedligeholdelsesplanen kan også indeholde anbefalinger til, hvordan man bedst forebygger skader på ejendommen. 

Typisk vil udarbejdelsen tage et par uger, men dette kan variere efter aftale med den enkelte kontrollant og den virksomhed som vælges. Vi anbefaler altid at indhente flere tilbud på vedligeholdelsesplaner, da priserne kan variere markant. 

Billig vedligeholdelsesplan

Få 3 tilbud - sådan fungerer det

Det har aldrig været nemmere, at finde en billig vedligeholdelsesplan. 

Som du kan se i den korte video, er processen bygget op omkring 3 simple proceser:

Send en kort beskrivelse – Få 3 tilbud – Vælg det bedste.

Hvad indeholder en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan vil typisk omfatte renovering og vedligehold af ejendommen i sin helhed. Det dækker altså alt fra tag til kælder, udeområder med videre. Formålet er nemlig at hele ejendommen skal vedligeholdes, hvis ikke den endda skal optimeres og forbedres løbende. Det betyder altså at en vedligeholdelsesplan kan være både meget omfattende for vedligehold af større ejendomme, men omvendt også kan være af mindre karakter.

Der kan være mange bygningsdele som er relevante at inkludere i den enkelte vedligeholdelsesrapport, hvorfor nedenstående liste kan virke lang. Dette er dog kun eksempler, men alle punkter er ikke relevante i samtlige tilfælde. Med det nævnt, så kan en vedligeholdelsesrapport blandt andet indeholde planer for vedligeholdelse af:

– Afløb og faldstammer
– Altaner
– Belægnings- og gangarealer
– Brandkamme og skorstene
– Døre
– Elevatorer og skakte
– El-installationer
– Etageadskillelser og brandsikkerhed
– Facader, sokler & fundament
– Kælderområder, kælderrum, loftområder & loftrum
– Tagkonstruktion og tagbelægning
– Tagrender og nedløbsrør
– Trappeopgange og trappearealer, bagtrapper & hovedtrapper
– Vandinstallationer
– Varmeanlæg
– Ventilationsanlæg
– Vinduer & glaspartier
– Yderdøre, porte og portgennemgange

Vedligeholdelsesplaner

Ejendommens omfang og størrelse vil have betydning for størrelse og pris på vedligeholdelsesrapport. Derfor vil det være meget unikt for den enkelte plan, hvilke elementer som skal indgå af denne. Skal du have udført en vedligeholdelsesrapport så anbefaler vi derfor, at du indhenter 3 uforpligtende tilbud på opgaven. Sådan finder du bedst behovet ved jeres ejendom, til den bedst mulige pris. 

Hvad koster en vedligeholdelsesplan

Prisen på en vedligeholdelsesplan baseres på baggrund af flere faktorer. Den største indflydelse på vedligeholdelsesplanens pris er størrelsen af ejendommen og derved omfanget, samt valget af virksomhed til kontrol og udarbejdelse af selve planen. 

Meget generelt kan det siges, at “normale” vedligeholdelsesplaner vil koste et sted mellem 7.000 – 15.000 kroner. I den billigste ende findes de helt små boliger, hvor mindre huse og helt små ejendomme kan findes. Bevæger vi os videre op mod ejendomme med flere opgange, mange beboere eller mange områder, rum og elementer som kræver vedligeholdelse, så vi prisen på vedligeholdelsesplaner stige som følge heraf. 

Uanset om du er repræsentant for en andelsboligforening, en ejerforening, en almen boligforening eller om du blot ønsker en plan for din egen bolig, så kan en vedligeholdelsesplan være et godt værktøj. Selvom prisen for vedligeholdelsesplaner har en vis størrelse, så har korrekt vedligeholdelse og balance i økonomien en overvejende betydning, hvilket på lang sigt kan være en værdifuld investering.

Det er dog altid vigtigt at huske, at en vedligeholdelsesplan er et værktøj, der vil spare mange penge på længere sigt. Vedligeholdelsesplanen vil sørge for, at man får lavet de rette vedligeholdelsesopgaver og på den måde undgår at skulle udbedre skader, der kunne have været undgået. For at få den bedste pris på en vedligeholdelsesplan, så bør der indhentes flere tilbud på denne. De varierede priser i forskellige virksomheder betyder nemlig, at der potentielt er mange tusinde kroner at spare, når der skal udarbejdes planer for vedligeholdelse af ejendom.

Vi anbefaler indhentningen af 3 uforpligtende tilbud på vedligeholdelsesplaner, hvilket kan gøres både nemt, hurtigt og 100% gratis, for dig som overvejer dette. Tilbudsindhentningen kan klares på traditionel vis, men via ovenstående link kan det klares på få minutter – og du skal ikke af med en krone, for at modtage tilbuddene.

Renovering af trappeopgang

Er drift og vedligeholdelsesplaner lovpligtige?

Der er forskel på hvorvidt vedligeholdelsesplaner er lovlige, afhængigt af blandt andet størrelse, type og alder på ejendommen. For andelsboligforeninger stiftet efter 2018 gælder det for eksempel, at der skal foreligge en vedligeholdelsesplan gældende for de kommende 15 år. Denne skal som udgangspunkt fornyes hvert 5 år. Det sikrer gode muligheder for budgettering, forståelse for andelens værdi samt generel gennemsigtighed.

Når vi i stedet kigger på udlejningsejendomme, så skal her som oftest være en plan for de kommende 10 ås vedligehold, hvilket skal fornyes årligt. Der kan være afvigelser og ændringer på tværs af boligtyper, så vi anbefaler altid at kontrollere specifikke regler for den ejendom der købes eller ejes, uanset om denne er andel, ejer eller andet.

Vedligeholdelsesplan lejebolig

For private udlejningsejendomme gælder det som udgangspunkt, at der skal laves en plan for de kommende 10-års vedligeholdelse. Denne skal hvert år fornyes, hvilket er angivet i bekendtgørelsen – læs mere om lovgivning for lejeboliger her.

§ 2. Udlejere af lejemål i private udlejningsejendomme omfattet af § 1 skal udarbejde en plan for planlagt, periodisk vedligehold af ejendommen i den kommende 10 års periode. Planen skal omfatte større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen.

Vedligeholdelsesplan andelsboligforening

Med en vedligeholdelsesplan for andelsboligforeningen tilsikrer i et bedre overblik over fremtidig vedligeholdelse af foreningens andelsboliger. Planen for vedligeholdelse sikrer muligheden for gennemsigtighed og forståelse for fremtidens renoveringer, for både beboere og potentielle, fremtidige købere.

Ligeledes vil en vedligeholdelsesplan ofte forbedre muligheden for lån i banken, både for forening og potentielle købere, da der herved er en plan for andelenes stand, samt fremtidige forbedringer.

Vedligeholdelsesplanen giver altså foreningen overblik over det fremtidige arbejde med vedligeholdelse – oftest i en periode på de kommende 10 år. Det stabiliserer økonomien og kan bruges i budgetter, til fordel for både beboere og foreningens økonomi. Herved fjernes den værste risiko for uventede udgifter og forværrede skader, ligesom der kan spares løbende op til større vedligehold.

For andelsboligforeninger stiftet efter 2018 gælder det, at der skal foreligge en vedligeholdelsesplan for de kommende 15 år. Denne skal være mulig at se ind i for beboerne, ligesom den skal opdateres minimum hvert 5. år. Læs mere om lovgivningen for andelsboligforeninger hos retsinformation.

Vedligeholdelsesplan facade

Vedligeholdelsesplan ejerforening

I en ejerforening er det bestyrelsen, som har ansvaren for løbende udarbejdelse og overholdelse af vedligeholdelsesplaner. Som det står angivet her på siden, er det bestyrelsen som indhenter vedligeholdelsesplaner for ejerforeningen, som løbende opdateres og godkendes til en årlig generalforsamling. 

Sagt med andre ord er det bestyrelsen som står for at lede ejerforeningens anliggender, hvorfor det er deres ansvar at varetage ting som forsikring, betaling af fællesudgifter, renholdelse og sidst men ikke mindst vedligeholdelse.

Vedligeholdelsesplan til boliger og hus

Selvom det ofte er andelsboligforeninger og ejerforeninger som får udarbejdet vedligeholdelsesplaner, så er det også muligt for private boligejere. Det kan være en god ide, hvis du vil være på forkant med tilstand, vedligeholdelse og reparationer på dit hus.

Planen udarbejdes mere eller mindre på samme måde, som den gør ved større ejendomme. Ved udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for hus og boliger kan du dog forvente, at prisen vil være i den lavere ende. Med det sagt, så kan det dog fortsat betale sig at indhente 3 uforpligtende tilbud på arbejdet!

Din plan kan du bruge til at budgettere for fremtidig vedligeholdelse. Du får en idé om den samlede tilstand, lidt ligesom med en tilstandsrapport, men kan nu også bruge planen til at planlægge flere år frem. For private boligejere kan planen også bruges i banken, hvis der er ønske om at tage lån i boligen til vedligeholdelsen, eller hvis boligen skal vurderes og sælges.

isolering af gipsvæg

Sådan får du en billig vedligeholdelsesplan

Der kan være stor forskel på prisen, når du skal ud have udarbejdet en vedligeholdelsesplan for din ejendom. Det betyder for dig som køber, at du risikerer at betale for mange penge, for netop udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanen. Det er naturligvis vigtigt at benytte en troværdig virksomhed, da grundig planlægning er essentielt for fremtidig budgettering, men det betyder ikke at der skal betales for meget!

Der er mange muligheder for at finde virksomheder, der tilbyder udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Fælles for alle mulighederne er dog, at du i første omgang skal finde den rette virksomhed. Vi anbefaler indhentningen af 3 uforpligtende tilbud, så du kan sammenligne og udvælge netop den virksomhed, som virker mest troværdig og samtidig tilbyder en acceptabel pris. 

Alle virksomhederne der samarbejder med vores samarbejdspartner, som tilgås via ovenstående links, er forhåndsgodkendte. Det betyder at du ved indhentning af tilbud, modtager op til 3 forskellige muligheder, som efterføglende kan sammenlignes. Du kan se indholdet, anbefalet arbejde og priser, samt virksomhedens navn. Herefter kan du selv undersøge eventuelle anmeldelser, hvorefter du kan træffe dit valg.

Selve tilbuddene er fuldstændig uforpligtende og 100% gratis. Uanset om du takker ja eller nej, så koster det dig ikke en krone, før du eventuelt vælger at få udført arbejde og dermed accepterer et tilbud. Indhentningen kan ofte klares på få minutter, men der kan i den anden ende være tusindvis af kroner at spare – sagt med andre ord kan timelønnen være formidabel! Indhent 3 uforpligtende tilbud – nemt, hurtigt og 100% gratis!

Få tilbud på planer - sådan gør du

Det er simpelt at få gode tilbud på udførsel af vedligeholdelsesplaner.

Gør ligesom tusindvis andre og benyt dig af 3byggetilbud.dk.
Når først du har udfyldt en formular magen til den på billedet her, er det største stykke arbejde overstået – på cirka 5 minutter!

Inden for kort tid, i nogle tilfælde få timer, vil du modtage dine 3 gratis og uforpligtende tilbud. Det er nu frit op til dig, at vurdere  de tilbud du har modtaget. 

Er du tilfreds? Så vælger du simpelt det bedste og billigste. 

MODTAG dine GRATis TILBUD:

Vurder indholdet

Klik på en stjerne for at vurdere

Gennemsnitlig vurdering 5 / 5. Antal stemmer 1

Bliv den første til at bedømme

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?