Nedrivning

Få hjælp til nedrivningsopgaver

Alt du skal vide om nedrivning

Et nedrivningsfirma kan hjælpe med nedbrydning og bortskaffelse af huse og bygninger, bygningsdele og andre elementer, der ikke længere skal stå på deres nuværende placering. 

Det kan eksempelvis være at den gamle garage skal rives ned, så der er plads til udbyggelse. Det kan også være hele sommerhuset eller boligblokke, der er så faldefærdige at bevarelse er dyrere end at bygge fra nyt.

Netop nedrivning virker simpelt, men kan være både et stort arbejde og tilsvarende farligt, hvis ikke det udføres korrekt. Derfor er det vigtigt at vælge et professionelt nedrivningsfirma, der har styr på lovgivningen og forskrifterne for nedrivning, så det sker på en miljøvenlig og sikker måde.

Hvad koster nedrivning?

Selve nedrivningen kræver også at du har den nødvendige erfaring og kompetence til at planlægge, udføre og afslutte et nedrivningsarbejde. Altså bør større nedrivningsopgaver sjældent klares privat. 

Når du vælger et nedrivningsfirma, er det vigtigt at undersøge deres baggrund og ekspertise. Det er også en god ide at indhente og sammenligne tilbud fra flere forskellige, da det kan hjælpe med at sikre, at du vælger det firma, der har det bedste tilbud og den bedste pris. Vi ser på denne side nærmere på nedrivningsfirmaer og deres tilbudte arbejde. Vi ser også nærmere på regler for nedrivning, valget og indhentning af tilbud, priser på nedrivning og meget mere.

FÅ 3 uforpligtende tilbud PÅ nedrivning

I samarbejde med 3byggetilbud.dk giver vi dig muligheden for, at indhente 3 uforpligtende tilbud på nedrivningsopgaver. 

De tilbud du modtager er gratis og uforpligtende. De bliver givet af profesionelle – typisk placeret tæt på dig.

100% GRATIS
HURTIGT SVAR
KLARET PÅ 5 MIN.

Hvad omfatter nedrivningsarbejde

Nedrivnings- og nedbrydningsvirksomheder kan hjælpe med en hel række af opgaver. Mange af opgaverne kan klares af normale nedrivningsvirksomheder. I enkelte tilfælde som ved sprængning eller nedrivning af bygninger med særlig fare for miljøskade, så kræver det specialister og særlig uddannelse. Indhenter du 3 uforpligtende tilbud, så vil du dog kun modtage bud på din opgave, fra forhåndsgodkendte virksomheder nær dig. Du får tilbud fra virksomheder der har evner og erfaring til at løse den beskrevne opgave.

Fælles for nedrivningsvirksomheder er, at de typisk kan stå for totalnedrivninger. Det kan ses som et direkte modsvar til totalenterprise og renovering, hvor entreprenøren står for alt byggeri fra A-Z. Ved totalnedrivning vender vi situationen på hovedet, hvorfor nedrivningsfirmaet ved totalnedrivning er ansvarlige for hele nedrivningsprocessen, fra A-Z. Udover totalnedrivning, så kan et nedrivningsfirma hjælpe med ting som:

– Delvis nedrivning / nedrivning af enkelte elementer

– Indvendig nedrivning

– Sortering og bortskaffelse af affald og byggematerialer

– Fjernelse af asfalt og bortkørsel af jord

– Nedrivning af beton, murværk, træ, gips og andre materialer

– Rengøring og oprydning

Ovenstående er naturligvis ikke altomfattende, men giver dig en idé om, hvilke områder nedrivningsfirmaer og nedbrydningsvirksomheder opererer i. Har du en opgave relateret til dette, så anbefaler vi at indhente flere tilbud på samme opgave, så du i sidste ende står med flere tilbud og kan være på baggrund af anmeldelser, omdømme og tilbudte pris.

Regler for nedrivning

Selvom du er ejer af en ejendom, så betyder det desværre ikke, at du bare kan bygge op og rive ned som det passer dig. Hvis du ønsker at rive ned, så vil det typisk kræve en nedrivningstilladelse fra den kommune som ejendommen er placeret i. Du kan selv forsøge at indhente denne, men alternativt kan entreprenøren eller det valgte nedrivningsfirma ofte hjælpe dig med at navigere – for der kan være mange regler og spørgsmål.

I forbindelse med en nedrivningstilladelse vil det desuden ofte gælde, at nyt byggeri skal igangsættes inden for ét år. Dette er blot en af mange regler som findes, afhængigt af hvilken type af nedrivning du ønsker udført – altså om du river et helt hus ned, eller om der blot er tale om carporten.

Sørg for at søge rådgivning og indhent tilbud på din nedrivningsopgave i god tid. Et er at finde virksomheden, men det kan være nødvendigt at søge selve tilladelsen i god tid. Som med mange andre ting kan der i det offentlige være lang behandlingstid på sager, hvilket kan sløve hele processen.

Når du eller nedrivningsfirmaet har fået tilladelsen, så kan der også her være noget at tage hensyn til. Nedrivningstilladelsen kan omfatte en eventuel varsling, hvor det skal anmeldes cirka to uger før nedrivningen starter. Der kan også være en udløbsdato, hvorefter nedrivningstilladelsen ikke længere er gyldig. Der kan også være behov for udarbejdelse af en miljørapport.

Skal du kun rive garagen, carporten eller mindre udbygning ned, så er tilladelser ikke altid nødvendige. Sørg for at sætte dig godt ind i sagen via en fagmand, før du giver dig i kast med dit nedrivningsprojekt.

Nedrivning i gang

billig nedrivning - sådan fungerer det

Det har aldrig været nemmere, at finde et billigt nedrivningsfirma.
Som du kan se i den korte video, er processen bygget op omkring 3 simple proceser:

Send en kort beskrivelse – Få 3 tilbud – Vælg det bedste.

Må jeg selv udføre nedrivning?

Det er potentielt muligt at udføre store dele af nedrivningsarbejde selv, ligesom du kan vælge at bygge sit eget hus. Problemet findes ofte i at der vil ske fejl – og selvom nedrivning lyder nemt, så er der flere omfattende processer. Det kan virke som et sted at spare, men ofte vil bare en enkelt fejl blive særligt omkostningsfuld eller potentielt farlig – overvej derfor professionelle!

Ikke alene skal nedrivnings ske korrekt ift. tilladelser og fremgangsmåde. Der skal ligeledes sorteres og bortkøres diverse affald og arbejdet vil ofte kræve tungt værktøj, som ikke er let at betjene korrekt. Ved flere opgaver kræves også en uddannet fagperson – da du eksempelvis ikke bare kan afmontere dit gaskomfur, slå hul i din gulvvarme eller fjerne bærende vægge som det første. 

Sagt helt simpelt kan du altså selv stå for mindre nedrivning, som eksempelvis brændeskuret i haven, eller den simple terrasse. Det står der næppe noget i vejen for i størstedelen af tilfældene. Omvendt vil det kræve professionelle fagfolk, hvis der er tale om større opgaver.

Husk skarpe kontrakter og gode tilbud

Udførsel af nedrivning kan være kompliceret, hvis der er tale om et større nedrivningsprojekt. Det er vigtigt at sikre, at kontrakten omkring arbejdet med det nedrivningsansvarlige firma er konkret og præciseret, så der ikke opstår misforståelser omkring arbejdets udførelse, omfang eller pris på nedrivningen.

For at undgå uventede overraskelser, så kan det være en fremragende idé at få en advokat til at gennemgå kontrakten. Sådan sikrer du at den indeholder de korrekte informationer, ligesom du sikrer dig at nedrivningsvirksomheden udfører det konkrete arbejde, har de rette tilladelser og gør dette til den rette pris.

Der findes mange advokater med forstand på nedrivningskontrakter. Forudsætningen for at få en god kontrakt er dog, at der i første omgang vælges et godt nedrivningsfirma.

Du kan maksimere dine chancer for at få en skarp pris, ved at indhente 3 uforpligtende tilbud på nedrivningsopgaven. I samme omgang kan du sikre dig en god oplevelse, ved at kontrollere anmeldelserne for de virksomheder som byder ind på din opgave. 

Nedrivning

Hvad kan nedrivningsvirksomheder hjælpe med?

Nedrivningsvirksomheder er specialiserede firmaer, der har erfaring med at fjerne bygninger og andre strukturer på en sikker og effektiv måde. De kan hjælpe med alt fra fjernelse af en enkelt væg til nedrivning af hus, nedrivning af sommerhus eller nedrivning af bygninger. 

Nedrivningsvirksomheder har ofte specialiserede kompetencer og viden om, hvordan du fjerner bygninger på en måde, der minimerer skader på omgivelserne og sikrer, at nedrivningsprocessen foregår sikkert og professionelt. De har også kompetencer inden for miljøbeskyttelse og kan hjælpe med at sikre, at de miljømæssige krav overholdes under nedrivningsprocessen. 

Er det eksempelvis en ældre bygning som skal rives ned, kan nedrivningsfirmaet hjælpe med at fjerne giftige materialer og andre farlige stoffer sikkert og effektivt. Eksempler på dette kan være asbest, PCB-holdig maling, olie og andre miljøskadelige materialer.

Selvom mange tænker på større bygninger og store projekter, så kan nedrivningsfirmaer også hjælpe med nedrivning af swimmingpool, nedrivning af loft eller nedrivning af skorsten. Har du et specifikt element som skal fjernes, så indhent 3 uforpligtende tilbud på din nedrivningsopgave med det samme. 

Hvad koster nedrivning?

Det er svært at sige præcis hvad nedrivning koster. Det kan variere meget afhængigt af de faktorer, jeg nævnte i det foregående svar. Størrelse, tilstand, beliggenhed og type af nedrivning er alle faktorer, der kan påvirke prisen. Det kan derfor være en god idé at indhente tilbud fra forskellige virksomheder, før du vælger en leverandør. På den måde kan du sammenligne priser og vælge den løsning, der passer bedst til dine behov og din økonomi. 

For at give en lille idé om et prisleje på håndværkertilbud, så har vi hos Håndværkerpris.dk fundet forskellige priseksempler fra udbydere af nedrivning. 

Overordnet er prisen pr. m2 cirka 500 kroner, men kan variere ved særlige tilfælde. Den vil ligeledes typisk falde, jo større en opgave der er tale om. Af andre priseksempler kan nævnes:

 • Pris på nedrivning af parcelhus: Ca. 80.000 – 110.000 kroner.

   

 • Pris på nedrivning af væg: Ca. 4.000 – 8.000 kroner.

   

 • Pris på nedrivning af skorsten: 50.000 – 90.000 kroner.

   

 • Pris på nedrivning af garage: 15.000 – 40.000 kroner.
Nedrivning

Ovenstående er naturligvis kun estimater. Priserne er svære at sætte og afhænger af opgaven. Overvejende bør du lave en opgavebeskrivelse som på bedste vis beskriver opgaven, du ønsker udført, og sende den til flere firmaer, så du kan få forskellige tilbud. Dette kan gøres via sammenligningstjenester som 3byggetilbud.dk.

Få den bedste pris på nedrivning - hvad har indflydelse?

Der er flere faktorer som kan have indflydelse på prisen for nedrivning. Udover forskellen på nedrivning af etageejendomme og mindre huse eller potentielt bare tilbygninger, så kan en hel del andre ting have indflydelse. Her er nogle af de vigtigste:

 1. Størrelse og tilstand af bygningen: Jo større og mere kompleks en bygning er, desto dyrere vil det være at rive den ned. Det samme gælder, hvis bygningen er i dårlig stand og kræver mere indsats for at blive nedrevet.

   

 2. Beliggenhed: Hvis bygningen ligger i et område der er svært at komme til, eller har begrænsninger for hvordan affaldet kan bortskaffes, kan det også påvirke prisen.

   

 3. Type af nedrivning: Der er forskellige måder at rive en bygning ned på, og nogle metoder er mere omfattende end andre. For eksempel kan det være dyrere at bruge tungt maskineri til at rive en bygning ned, sammenlignet med at rive den ned ved håndkraft. Her har tiden dog også en rolle at spille.

   

 4. Krav til genbrug: Hvis der er krav om, at en vis del af bygningen skal genbruges eller bortskaffes på en særlig måde, kan det også påvirke prisen. Her kan også være noget at overveje hvis noget skal bevares eller fredes.

   

 5. Konkurrence: Prisen for nedrivning kan også variere afhængigt af, hvor mange virksomheder der tilbyder denne service i dit område, og hvor stor konkurrencen er. Derfor kan det være en god idé at indhente tilbud fra flere forskellige virksomheder, før du vælger en leverandør.

Der kan være tusindvis af kroner at spare ved at vælge den rigtige nedrivningsvirksomhed, så det er en god idé at undersøge markedet og indhente flere tilbud, inden du træffer en beslutning. Skal du have hjælp til nedrivning? Så indhent 3 uforpligtende tilbud på opgaven, nemt, hurtigt og gratis – klik her!

3 tilbud på nedrivning - sådan gør du

Det er simpelt at få gode tilbud på udførsel af nedrivningsarbejde. 

Gør ligesom tusindvis andre og benyt dig af 3byggetilbud.dk.
Når først du har udfyldt en formular magen til den på billedet her, er det største stykke arbejde overstået – på cirka 5 minutter!

Inden for kort tid, i nogle tilfælde få timer, vil du modtage dine 3 gratis og uforpligtende tilbud. Det er nu frit op til dig, at vurdere de nedrivningstilbud du har modtaget. 

Er du tilfreds? Så vælger du simpelt det bedste og billigste. 

MODTAG dine GRATis TILBUD:

nedbrydnings- og Nedrivningsfirmaer i Danmark

Der findes en hel række af kompetente nedrivningsfirmaer i Danmark. Du kan læse mere om nedrivningsfirmaer i en række af Danmarks største byer herunder:

Vurder indholdet

Klik på en stjerne for at vurdere

Gennemsnitlig vurdering 5 / 5. Antal stemmer 1

Bliv den første til at bedømme

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?