Tagrenovering

FÅ den bedste pris på renovering af taget!

Forlæng levetiden med flere år!

Med en tagrenovering kan tagets holdbarhed potentielt forlænges med op til 15-20 år. Det kommer dog an på tagets type og materiale. En tagrenovering koster typisk ca. 30 % af prisen for at få lavet et helt nyt tag. Det er altså en forholdsvis billig investering, som kan give dig mange års ekstra brug af taget, frem for alternativt at udskifte hele taget med et nyt. 

Renoveringen kan ske som en selvfølge af mange års kamp med vind og vejr, hvilket kan medføre slid og mindre skader på taget. På den anden side kan det også være på grund af skader, der er opstået som følge af vejret, eksempelvis efter en storm.

Tagrenovering

Få 3 tilbud på tagrenovering

I samarbejde med 3byggetilbud.dk giver vi dig muligheden for, at indhente 3 uforpligtende tilbud på tagrenovering. 

De tilbud du modtager er gratis og uforpligtende. De bliver givet af profesionelle – typisk placeret tæt på dig.

100% GRATIS
HURTIGT SVAR
KLARET PÅ 5 MIN.

Hvad er en tagrenovering?

En tagrenovering er et større eller mindre vedligeholdelses- eller forbedringsarbejde på taget. Arbejdet kan for eksempel være udskiftning af tagsten eller tagplader, eller det kan være udskiftning af tagrender og nedløbsrør.

En tagrenovering kan også indebære udskiftning af yderligere tagkonstruktioner eller andre elementer, som f.eks. tagvinduer. En tagrenovering kan altså være nødvendig for at forlænge tagets levetid, forbedre dets funktion og sikkerhedes omkring taget, eller ganske simpelt for at forbedre eller at ændre tagets udseende.

Omfanget af den enkelte tagrenoveringsopgave afhænger af tagets nuværende konstruktion og alder, ligesom materialer og materialeønsker kan have en stor betydning. Også bygningens størrelse og beliggenhed har naturligvis stor indflydelse på den samlede pris. Eksempelvis vil tagrenovering i København K ofte kræve mere forberedelse end tilsvarende opgaver uden for byen, da tæt trafik og beboelse ofte er en udfordring. 

Vurderingen af et tags tilstand og behovet for udskiftning eller renovering skal vurderes af en fagmand. Derfor bør enhver tagrenovering indledes med et gennemgående tagtjek, hvor taget gennemgås både indvendigt og udvendigt for at afdække eventuelle skader eller fejl. Det er især vandindtrængning, revner, utætheder, alger og svamp, der kan skabe behov for en tagrenovering. Tagets tilstand vurderes også i en tilstandsrapport, men her vil den resterende levetid vurderes ud fra et generelt skema baseret på tagtype og alder.

Hvad kan en tagrenovering bestå af?

Udførelsen af tagrenoveringer kan bestå af flere ting, afhængigt af tagets tilstand og det overordnede behov for en renovering. Taget kan for eksempel have brug for ting som udskiftning af tagsten, tagpap, tagrender eller tagplader. 

Udskiftning af tagsten på taget er den hyppigste form for tagrenovering, fordi tagsten er en meget udsat del af taget. De fleste tagsten skal udskiftes efter ca. 40-60 år, men dette afhænger af tagmaterialet. Hvis der f.eks. er brugt tagsten i den billige ende af skalaen, kan de hurtigere blive slidte og kræve udskiftning. Ligeledes kan storm og uvejr løsrive tagstenene med fare for nedfald, hvorfor dette bør udbedres øjeblikkeligt.

Tagpap og tagplader er også en hyppigt udskiftet del af taget. Tagpap og tagplader beskytter for vejret, men de også blive slidte og ødelagte med tiden. Hvis der er revner eller huller i tagpap eller tagplader, kan dette føre til at taget lækker eller hurtigere bliver yderligere ødelagt. Derfor er det ofte nødvendigt at udskifte disse dele af taget forholdsvis hurtigt. 

Også tagrender er en anden hyppigt udskiftet del af taget. Tagrender leder vandet væk fra taget og ned i byens kloakker, men de kan nemt blive tilstoppet med blade og andet skidt. Derfor er det ofte nødvendigt at udskifte eller at rense tagrenderne, så disse igen er funktionsdygtige.

En af de ting som kan gøre renoveringen til en god investering er efterisolering. Netop efterisoleringen har betydning for hvor meget der skal betales i varme og dermed for værdien af din bolig. En efterisolering vil give en øjeblikkelig besparelse på varmeregningen, hvilket øger boligens værdi og ligeledes er en investering i både klima og fremtiden.

Tagrens, imprægnering og maling

Selvom taget er i fin stand rent funktionsmæssigt, så kan alger og skidt alligevel lægge sig og få taget til at fremstå slidt og gammelt. I tilfælde hvor taget i fysisk forstand ikke fejler noget, men blot er beskidt, kan renoveringen ofte være i det lavere prisleje. 

I tilfælde hvor taget blot er beskidt vil en tagrensning efterfulgt af imprægnering potentielt være løsningen. I samme omgang kan der eventuelt males med tagmaling, så taget får en ny og slidstærk overflade.

En tagrensning består ganske enkelt forklaret af én eller flere personer der bevæger sig op på taget og fjerner alt skidt og alger med højtryk. En almindelig tagrensning fjerner alger og mos på taget, hvilket sammen med imprægnering kan forlænge tagets levetid. Det skyldes at algerne og mosset ikke længere kan sætte sig fast på taget. På samme måde vil tagmaling give en beskyttende overflade Det er dog ikke alle tag der kan renoveres. I tilfælde hvor taget rent fysisk er for gammelt og utæt eller skal have nyt tagpap, er tagrenovering ikke muligt og det anbefales at få udført nyt tag. 

Det er vigtigt at have et solidt tag, da det beskytter resten af huset mod fugt, vand og skidt. Derfor bør man have fokus på taget så snart der opstår problemer. Ved at renovere sit tag kan man forlænge tagets levetid og samtidig få et pænere tag.

billig tagrenovering - sådan fungerer det

Det har aldrig været nemmere, at finde en billig renovering.
Som du kan se i den korte video, er processen bygget op omkring 3 simple processer:

Send en kort beskrivelse – Få 3 tilbud – Vælg det bedste.

Derfor bør du få udført løbende tagrenoveringer

Løbende tagrenovering er anbefalelsesværdigt af flere årsager. Ved løbende at vedligeholde taget på en bygning, vil det sikre en længere levetid på taget derfor udsætter en komplet og omkostningstung udskiftning af taget. Ligelede vil renoveringen sikre at bygningen fremstår flot og præsentabel, ligesom sikkerheden optimeres ved eftersyn af eksempelvis tagrender og i særdeleshed tagsten.

Af disse årsager kan små investeringer i tagrenovering, blive en kilde til store besparelser og øget sikkerhed på den lange bane. En af de største fordele ved regelmæssig vedligeholdelse af taget er, at det forhindrer skader på taget, som kan blive dyrere at udbedre med tiden. Et eksempel kan være forhindring af, at taget bliver utæt, hvilket kan medføre fugt i bygningen, der skaber dårligere indeklima og omkostningstunge skader.

Rent økonomisk kan en tagrenovering og opfriskning af udseendet øge ejendommes værdi, ligesom en eventuel isolering i forbindelse med renoveringen også kan medføre både lavere varmeregninger hvilket er en investering for de som bor i ejendommen, men som ligeledes kan medføre en øget salgsværdi.

Hvad koster renovering af taget?

Tagrenoveringens pris afhænger særligt af opgavens omfang, men også dit valg af håndværker kan have stor indflydelse på prisen i sidste ende. Ser vi eksempelvis på tagrensning på private huse, så vil dette ofte være i den billigere ende, da der er mange virksomheder om udbuddet. Omvendt vil renovering af taget på fleretagershuse ofte være mere omkostningsfuldt, da der er mere forberedelse omkring udførsel af opgaven. 

Hvis taget på dit hus ikke er så gammelt, vil det ofte være nok med en tagrensning. Hvis taget er ældre og har brug for en grundig omgang, kan der være behov for egentlig tagrenovering. En tagrensning kan koste fra få tusinde kroner på private huse, hvor en tagrenovering også vil være i den lavere ende, men fortsat vil være mere omkostningsfuld.

Ser vi omvendt på de store bebyggelser i byen, så vil både tagrensning og tagrenovering her være en større opgave, hvorfor prisen også vil være højere. 

Det er svært at sige præcis, hvor meget tagrenovering koster, da det afhænger af en lang række faktorer. Derfor er det altid en god idé at indhente tilbud fra flere forskellige håndværkere, før du beslutter dig for, hvem du vil bruge. På denne måde kan du sikre dig, at du får den bedst mulige pris på jeres tagrenovering.

Renovering af tagrende

Vi anbefaler indhentningen af 3 tilbud på tagrenovering via vores samarbejdspartner. Her kan der potentielt være mange tusinde kroner at spare, ved valget af den rette håndværker til udførsel af tagrenoveringen. Tjenesten er både nemt, hurtig og 100% gratis – uanset om du takker ja eller nej til tilbuddene.

Udskiftning eller renovering af tag - hvor går grænsen?

Der er kæmpe forskel i prisen på henholdsvis tagrenovering og udskiftning af tag. En tagrenovering koster kun en brøkdel af hvad en udskiftning gør, hvorfor dette bør undersøges som første løsning.

En tagrenovering kan nemlig være helt nok til at få taget til at se flot ud og sikre at det er sikkert, godt isoleret og vandtæt. Med en renovering kan taget sagtens komme til at fremstå pænt, da der i forbindelse med renoveringen eksempelvis kan benyttes tagmaling i forlængelse af en rens eller udskiftning af defekte tagsten. 

  Det første man skal undersøge inden man går i gang med en tagrenovering er om taget kan tåle netop en renovering, eller om dette skal udskiftes. Her vil en fagmand kunne hjælpe med vurderingen via et tagtjek, ligesom en tilstandsrapport kan give en indikation af, hvor længe taget har tilbage af sit liv, eller et el tjek kan undersøge boligers elinstallationer. 

  Klassiske tegn på behov for renovering af taget kan være:

  • Mos og algebelægning 
  • Dampbuler i tagpappet 
  • Nedblæste eller knækkede teglsten
  • Utætheder ved vinduer / skorsten 

  Derudover kan en tagrenovering give en række fordele i forhold til energiøkonomi, såsom: Øget isolering, bedre ventilation samt bedre vandtæthed. Det anbefales dog at lade en fagmand vurdere om taget kan renoveres, da der kan være mange faktorer der spiller ind. Det vil være en stor økonomisk fordel at renovere taget i stedet for at udskifte det, hvis det viser sig at det er muligt. Uanset om taget skal kontrolleres, udskiftes eller renoveres, så anbefaler vi at indhente 3 uforpligtende tilbud på opgaven. Via vores samarbejdspartner kan dette gøres både nemt, uforpligtende og 100% gratis.

  Få tilbud på tagtjek - sådan gør du

  Det er simpelt at få gode tilbud på udførsel af kontrolarbejde.
  Gør ligesom tusindvis andre og benyt dig af 3byggetilbud.dk.
  Når først du har udfyldt en formular magen til den på billedet her, er det største stykke arbejde overstået – på cirka 5 minutter!

  Inden for kort tid, i nogle tilfælde få timer, vil du modtage dine 3 gratis og uforpligtende tilbud. Det er nu frit op til dig, at vurdere de eftersynstilbud du har modtaget. 

  Er du tilfreds? Så vælger du simpelt det bedste og billigste. 

  MODTAG dine GRATis TILBUD:

  Vurder indholdet

  Klik på en stjerne for at vurdere

  Gennemsnitlig vurdering 5 / 5. Antal stemmer 1

  Bliv den første til at bedømme

  We are sorry that this post was not useful for you!

  Let us improve this post!

  Tell us how we can improve this post?